Skip to content

Tragel

Tragel heeft AAG gevraagd om te ondersteunen bij het zo optimaal inrichten van de facilitaire organisatie. Hierbij aandacht hebbend voor de wensen, verwachtingen en behoefte van de klant (de zorgteams) en de ondersteunende dienst. De facilitaire processen moesten hier op een zo efficiënt mogelijke wijze op aansluiten.

Ontwerpfase

Er zijn gesprekken gevoerd met de interne klanten, van managers tot begeleiders, van Tragel om de klantwaarde vast te stellen. Vervolgens hebben medewerkers van de afdelingen facilitair, ICT en huisvesting gesproken over hun verwachtingen. Tijdens deze sessies hebben we ook een analyse uitgevoerd van bestaande processen en gewenste activiteiten. Met de gebundelde informatie hebben we een passend advies uitgebracht over de herinrichting van de ondersteunende dienstverlening en optimalisatie van kritische processen.

Resultaten

Het advies voorziet in een centrale servicedesk voor facilitair, ICT en huisvesting met een mogelijkheid tot uitbreiding naar overige ondersteunende diensten (HR, financiële administratie etc.). In het advies zijn rollen en bevoegdheden in de nieuwe situatie beschreven, mogelijkheden in relatie tot maatwerk en de ProductenDienstenCatalogus en financiële inzichten betreffende bestaande en toekomstige situatie. Tot slot hebben we een voorstel gedaan voor implementatie aan de hand van een stappenplan.

Het advies van AAG gaat Tragel helpen om een toekomstbestendige, optimale ondersteuning te bieden wat ten goede komt aan zorgteams en uiteindelijk de bewoner.

Ger van de Voorde
hoofd facilitaire zaken

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search