Skip to content

Producten

Onze producten helpen jou je dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen, zodat je meer tijd kunt besteden aan dat wat er écht toe doet: de zorg.

Een omgeving die dankzij standaard zorgtemplates en dashboards jouw data écht betekenis geeft: AAG Analytics.

Met de Controletool PFZW-nota kun je eenvoudig de nota van het pensioenfonds PFZW vergelijken met je eigen salarisadministratie.

Met de Controletool PFZW-nota kun je eenvoudig de door het pensioenfonds in rekening gebrachte premie vergelijken met je salarisadministratie.

Sta jij als HR professional open voor nieuwe inzichten? De AAG HR-scan geeft inzicht in jouw organisatie en de HR activiteiten.

Inkopen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering omdat het alle facetten van de organisatie raakt. De scan geeft grip op je kosten.

Met het Liquiditeitsmodel krijg je inzicht in de ontwikkeling van je kasstromen en kun je maatregelen doorrekenen en beoordelen.

Ons Meerjarenonderhoudsplan geeft een duidelijk overzicht van je vastgoed en alle beheersaspecten.

Spelen er binnen jouw zorgorganisatie ook zoveel vragen rondom planning en roostering? En zie je dat alleen maar verergeren door de krapte op de arbeidsmarkt, extra zorgvraag en gestelde kwaliteitseisen?

Deze rekentool Wlz geeft je inzicht in de omvang van de financiële maatregelen 2024 en de impact ervan op jouw zorgorganisatie.

Met ons Rolling forecast model krijg je een financiële prognose voor jouw zorgorganisatie in een handomdraai!

Wat is nodig om aan jouw duurzaamheidsambities te voldoen? De AAG routekaart duurzaam zorgvastgoed helpt je op weg.

Met onze aanpak kom je tot een werkbaar strategisch plan voor integrale dienstverlening waarmee je de komende jaren stappen voorwaarts zet. Vraag een offerte aan!

We werken samen vraagstukken uit, en verliezen daarbij de doelgroep niet uit het oog en wij laten vastgoed bijdragen aan je doelstellingen.

Het Finance & Vastgoed Model zorgt ervoor dat je vanuit data informatie en inzicht verkrijgt, waarmee je kunt sturen en beheersen.

Dit verantwoordingsmodel is voor zorgorganisaties die de kosten van de COVID-bedden niet apart inzichtelijk hebben.

Ons Zorgpersoneelsbudget+ model biedt inzicht in de betaalbaarheid van je belangrijkste kapitaal, jouw zorgmedewerkers.

De zorgvraagscan van AAG helpt je bij het verkrijgen van inzicht. Een tool met actuele en betrouwbare data over zowel Wlz, ZvW, GRZ als ELV.

Met ons Salarisbegrotingsmodel maak je in een handomdraai een begroting van je salaris- en personeelskosten.

Search