Ga naar hoofdinhoud

Producten

Onze producten helpen jou je dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen, zodat je meer tijd kunt besteden aan dat wat er écht toe doet: de zorg.

Spelen er binnen jouw zorgorganisatie ook zoveel vragen rondom planning en roostering? En zie je dat alleen maar verergeren door de krapte op de arbeidsmarkt, extra zorgvraag en gestelde kwaliteitseisen?

Deze rekentool Wlz geeft je inzicht in de omvang van de financiële maatregelen 2024 en de impact ervan op jouw zorgorganisatie.

Ons Meerjarenonderhoudsplan geeft een duidelijk overzicht van je vastgoed en alle beheersaspecten.

Inkopen is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering omdat het alle facetten van de organisatie raakt. De scan geeft grip op je kosten.

Met onze aanpak kom je tot een goed strategisch facilitair plan waarmee je de komende jaren stappen voorwaarts zet. Vraag een offerte aan!

We werken samen vraagstukken uit, en verliezen daarbij de doelgroep niet uit het oog en wij laten vastgoed bijdragen aan je doelstellingen.

De zorgvraagscan van AAG helpt je bij het verkrijgen van inzicht. Een tool met actuele en betrouwbare data over zowel Wlz, ZvW, GRZ als ELV.

Wat is nodig om aan jouw duurzaamheidsambities te voldoen? De AAG routekaart duurzaam zorgvastgoed helpt je op weg.

Ons Zorgpersoneelsbudget+ model biedt inzicht in de betaalbaarheid van je belangrijkste kapitaal, jouw zorgmedewerkers.

Met ons Rolling forecast model krijg je een financiële prognose voor jouw zorgorganisatie in een handomdraai!

Met ons Meerjarenexploitatiemodel bereken je niet alleen de meerjarenexploitatie, maar ook de balans, solvabiliteit en andere zaken.

Met het Liquiditeitsmodel krijg je inzicht in de ontwikkeling van je kasstromen en kun je maatregelen doorrekenen en beoordelen.

Sta jij als HR professional open voor nieuwe inzichten? De AAG HR-scan geeft inzicht in jouw organisatie en de HR activiteiten.

Met de Controletool PFZW-nota kun je eenvoudig de door het pensioenfonds in rekening gebrachte premie vergelijken met je salarisadministratie.

Met de Controletool PFZW-nota kun je eenvoudig de nota van het pensioenfonds PFZW vergelijken met je eigen salarisadministratie.

Een omgeving die dankzij standaard zorgtemplates en dashboards jouw data écht betekenis geeft: AAG Analytics.

Ons Vastgoedrekenmodel geeft je een overzichtelijke prognose van de opbrengsten, kosten en kasstromen op vastgoed.

Dit verantwoordingsmodel is voor zorgorganisaties die de kosten van de COVID-bedden niet apart inzichtelijk hebben.

Met ons Salarisbegrotingsmodel maak je in een handomdraai een begroting van je salaris- en personeelskosten.

Zoeken