Skip to content

Kennis

We delen kennis! Met nieuws- en kennisartikelen, whitepapers en interviews. Selecteer hieronder op expertise of soort. Niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

In het vijfde en laatste deel blikken we nog een keer vooruit; wat staat ons in 2024 te doen? Wat is anders dan in 2023? En, hoe ziet de wereld van de zorg er dan in 2042 uit? AAG-ers vanuit verschillende expertises komen aan het woord en geven hun kijk op de toekomst van ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’.

Dat er enorme uitdagingen op de zorg afkomen waaronder vergrijzing, personeelstekort en financieringsvraagstukken hoef ik niemand meer te vertellen. Maar dat de effecten hiervan steeds zichtbaarder en tastbaarder worden betreft wel een nieuw gegeven.

Podcasts

In onze podcasts duiken we diep in de wereld van zorgmanagement en bedrijfsvoering. Ontdek de fascinerende dynamiek van de hedendaagse zorgsector en krijg inzicht in de cruciale uitdagingen en kansen waar zorgorganisaties voor staan.

Beluister onze podcasts

In de zorg wordt iedere dag gewerkt aan een betere bedrijfsvoering. Dit heeft als doel om betere en meer zorg…

In dit artikel wordt ingegaan op enkele van de behaalde voordelen van horizontaal toezicht voor de cure sector en wordt…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

We nemen je nu graag mee in hoe je als zorgorganisatie ook pragmatisch zelf aan de slag kunt gaan met…

Vanaf 2025 moeten zorgorganisaties duurzaamheid integreren in hun strategie, rapporteren over duurzaamheidsprestatie en moeten ze plannen voor CO2-reductie vastleggen in…

Hoe gaan we om met de zorg in de toekomst? Een vraag die ons allemaal bezighoudt. Dat gaat verder dan…

Joëlle Horden heeft vanuit haar opleiding Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar het optimaal inrichten van…

Dienstverlening als losse facilitaire onderdelen die ondersteunend zijn aan de zorgverlening. Het zal je niet vreemd klinken want de meeste…

Profit 3 zit boordevol mooie nieuwe functionaliteiten en optimalisaties! Hier lichten we een paar nieuwe functionaliteiten en optimalisaties toe.

We zijn wij al gestart met de voorbereidingen voor de workshop jaarovergang. Deze zal dit jaar weer op 3 locaties…

Heb je als organisatie recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór…

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de achterstanden in beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen. Om de…

Begin juli heeft UWV de Juninota UWV gepubliceerd. In deze juninota presenteert UWV de financiële ramingen voor 2024 en 2025…

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voorgestelde wijzigingen voor de regels over kinderarbeid gepubliceerd ter internetconsultatie.

Je kunt vanaf maandag 22 juli 2024 de aanvraag voor diverse voorzieningen online bij UWV indienen. Wij vertellen je welke…

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft, het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer afgebouwd en worden de…

Veel organisaties hebben te maken met loonbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op een deel van het loon van de…

Er spelen organisatorische vraagstukken rond het thema ontmoetingsruimten in de wijk. Dit is voor RVO aanleiding geweest om experts Ingrid…

Als gevolg van de opwarming van het klimaat is de verwachting dat extreem weer vaker voor gaat komen: lange warme…

Als woningcorporatie word je steeds vaker geconfronteerd met bewoners die een zorg- of hulpvraag hebben. Dat vraagt om anders denken.…

Op 19 juni 2024 zijn door de NZa de bijgestelde beleidsregels voor de Wlz gepubliceerd. Hiermee is duidelijk geworden wat…

Zoals eerder aangekondigd hebben we vol enthousiasme gewerkt aan een volledige vernieuwing van het AAG meerjarenexploitatiemodel en het AAG vastgoedrekenmodel.

Het kabinet wil meer inzicht in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan een baan te…

Werknemers in gezinnen met minderjarige kinderen waarvan een partner of minderjarig kind is overleden, krijgen bij een voltijdsbaan het recht…

De premie AWF (premie WW) kent een hoge en een lage AWF-premie. Welke premie je als werkgever voor de werknemer…

Tijdens de coronacrisis is in de EU een afspraak gemaakt over de gevolgen voor de sociale zekerheid voor werknemers die…

Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen, hier werken de…

Op 31 mei hebben de zorgkantoren CZ, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis (ZK) en Zorg en Zekerheid (Z&Z), hierna te…

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

In de zorgsector ligt nog steeds veel nadruk op diploma's en formele kwalificaties. Hoewel deze belangrijk zijn, wordt het tijd…

Aandacht voor nieuwe medewerkers is niet alleen van belang tijdens de periode van sollicitatie of onboarding maar gedurende de hele…

Zijn de ambities voor de toekomst nog te realiseren met het huidige personeel? Of zijn daar over een paar jaar…

In de zorgsector wordt er voortdurend gestreefd naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van medewerkers. Een recente ontwikkeling…

Ben jij een aanbieder van zorg of ondersteuning en wil je met andere aanbieders en een inkoper samenwerken aan het…

Correctie op WHK loon 2023 2024

Op dinsdag 16 april stemde de Eerste Kamer tegen de extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon, waar de…

Doordat in Thailand veel dingen op zijn “elfendertigst” gaan ervaar je met name tijdens een strandvakantie een ontspannen gevoel zonder…

In ons werk zien we vaak dat onze klanten willen starten met een integrale serviceorganisatie, maar niet zo goed weten…

In de zorg richten we ons op de gezondheid van onze cliënten, maar waarom niet op onze eigen werkzaamheden?

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd je…

Iedereen die in een ziekenhuis of zorginstelling werkt, weet het: er gaat weleens wat mis met het plansysteem. Meestal gaat…

Als groeiende zorgaanbieder kan de wens bestaan om gecontracteerd te worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar te beginnen?

Zoals bekend staan de zorgorganisaties in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen. De zorgvraag groeit fors en tegelijkertijd daalt…

Er zijn heel veel subsidieregelingen en fondsen. Voor veel zorgorganisaties is het een grote opgave om de transitie te kunnen…

Het hoofd- en onderaannemerschap is niet altijd goed georganiseerd binnen een zorgorganisatie en wordt vaak van de ene afdeling naar…

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex voor bijna alle mensen die ermee te maken hebben. Veel mensen maken hierdoor de…

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Eind 2023 kopte de NOS met het artikel “Roep om terugkeer verzorgingshuis steeds luider: 'Thuis wonen is doorgeslagen'.”

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Werkgebonden personenmobilieit in Youforce

Als een werkgever een oudere werknemer aanneemt die een uitkering ontvangt, kan deze recht hebben op een tegemoetkoming: het loonkostenvoordeel…

Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij…

Het huidige verlofstelsel is te complex en onoverzichtelijk, vindt de SER (Sociaal-Economische Raad). Daarom adviseert de raad het nieuwe kabinet…

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.…

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' gepubliceerd. In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor…

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2024’ gepubliceerd.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De extra verhoging van het…

Het is weer die tijd van het jaar: de controle van jouw jaarrekening door de accountant.

Het ontwikkelen van nieuwe Volledig Pakket Thuis (VPT) plekken roept niet direct bij alle zorgorganisaties een positief gevoel op. Het…

Jaaropgave zonder bedragen niet verstrekken

Nieuwsbrief wijzigingen 2024

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen hebben we in dit document…

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Praktische zaken die te maken hebben met identificeren, registreren en bewaren van gegevens? Download de AAG-wegwijzer!

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

We nemen je nu graag mee in hoe je als zorgorganisatie ook pragmatisch zelf aan de slag kunt gaan met…

Vanaf 2025 moeten zorgorganisaties duurzaamheid integreren in hun strategie, rapporteren over duurzaamheidsprestatie en moeten ze plannen voor CO2-reductie vastleggen in…

Hoe gaan we om met de zorg in de toekomst? Een vraag die ons allemaal bezighoudt. Dat gaat verder dan…

Joëlle Horden heeft vanuit haar opleiding Facility Management aan de Hogeschool Rotterdam een onderzoek gedaan naar het optimaal inrichten van…

Dienstverlening als losse facilitaire onderdelen die ondersteunend zijn aan de zorgverlening. Het zal je niet vreemd klinken want de meeste…

Profit 3 zit boordevol mooie nieuwe functionaliteiten en optimalisaties! Hier lichten we een paar nieuwe functionaliteiten en optimalisaties toe.

We zijn wij al gestart met de voorbereidingen voor de workshop jaarovergang. Deze zal dit jaar weer op 3 locaties…

Heb je als organisatie recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór…

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de achterstanden in beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen. Om de…

Begin juli heeft UWV de Juninota UWV gepubliceerd. In deze juninota presenteert UWV de financiële ramingen voor 2024 en 2025…

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voorgestelde wijzigingen voor de regels over kinderarbeid gepubliceerd ter internetconsultatie.

Je kunt vanaf maandag 22 juli 2024 de aanvraag voor diverse voorzieningen online bij UWV indienen. Wij vertellen je welke…

Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft, het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer afgebouwd en worden de…

Veel organisaties hebben te maken met loonbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op een deel van het loon van de…

Er spelen organisatorische vraagstukken rond het thema ontmoetingsruimten in de wijk. Dit is voor RVO aanleiding geweest om experts Ingrid…

Als gevolg van de opwarming van het klimaat is de verwachting dat extreem weer vaker voor gaat komen: lange warme…

Als woningcorporatie word je steeds vaker geconfronteerd met bewoners die een zorg- of hulpvraag hebben. Dat vraagt om anders denken.…

Op 19 juni 2024 zijn door de NZa de bijgestelde beleidsregels voor de Wlz gepubliceerd. Hiermee is duidelijk geworden wat…

Zoals eerder aangekondigd hebben we vol enthousiasme gewerkt aan een volledige vernieuwing van het AAG meerjarenexploitatiemodel en het AAG vastgoedrekenmodel.

Het kabinet wil meer inzicht in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan een baan te…

Werknemers in gezinnen met minderjarige kinderen waarvan een partner of minderjarig kind is overleden, krijgen bij een voltijdsbaan het recht…

De premie AWF (premie WW) kent een hoge en een lage AWF-premie. Welke premie je als werkgever voor de werknemer…

Tijdens de coronacrisis is in de EU een afspraak gemaakt over de gevolgen voor de sociale zekerheid voor werknemers die…

Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen, hier werken de…

Op 31 mei hebben de zorgkantoren CZ, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis (ZK) en Zorg en Zekerheid (Z&Z), hierna te…

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

In de zorgsector ligt nog steeds veel nadruk op diploma's en formele kwalificaties. Hoewel deze belangrijk zijn, wordt het tijd…

Aandacht voor nieuwe medewerkers is niet alleen van belang tijdens de periode van sollicitatie of onboarding maar gedurende de hele…

Zijn de ambities voor de toekomst nog te realiseren met het huidige personeel? Of zijn daar over een paar jaar…

In de zorgsector wordt er voortdurend gestreefd naar verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van medewerkers. Een recente ontwikkeling…

Ben jij een aanbieder van zorg of ondersteuning en wil je met andere aanbieders en een inkoper samenwerken aan het…

Correctie op WHK loon 2023 2024

Op dinsdag 16 april stemde de Eerste Kamer tegen de extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon, waar de…

Doordat in Thailand veel dingen op zijn “elfendertigst” gaan ervaar je met name tijdens een strandvakantie een ontspannen gevoel zonder…

In ons werk zien we vaak dat onze klanten willen starten met een integrale serviceorganisatie, maar niet zo goed weten…

In de zorg richten we ons op de gezondheid van onze cliënten, maar waarom niet op onze eigen werkzaamheden?

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd je…

Iedereen die in een ziekenhuis of zorginstelling werkt, weet het: er gaat weleens wat mis met het plansysteem. Meestal gaat…

Als groeiende zorgaanbieder kan de wens bestaan om gecontracteerd te worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar te beginnen?

Zoals bekend staan de zorgorganisaties in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen. De zorgvraag groeit fors en tegelijkertijd daalt…

Er zijn heel veel subsidieregelingen en fondsen. Voor veel zorgorganisaties is het een grote opgave om de transitie te kunnen…

Het hoofd- en onderaannemerschap is niet altijd goed georganiseerd binnen een zorgorganisatie en wordt vaak van de ene afdeling naar…

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex voor bijna alle mensen die ermee te maken hebben. Veel mensen maken hierdoor de…

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Eind 2023 kopte de NOS met het artikel “Roep om terugkeer verzorgingshuis steeds luider: 'Thuis wonen is doorgeslagen'.”

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Werkgebonden personenmobilieit in Youforce

Als een werkgever een oudere werknemer aanneemt die een uitkering ontvangt, kan deze recht hebben op een tegemoetkoming: het loonkostenvoordeel…

Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij…

Het huidige verlofstelsel is te complex en onoverzichtelijk, vindt de SER (Sociaal-Economische Raad). Daarom adviseert de raad het nieuwe kabinet…

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.…

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' gepubliceerd. In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor…

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2024’ gepubliceerd.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De extra verhoging van het…

Het is weer die tijd van het jaar: de controle van jouw jaarrekening door de accountant.

Het ontwikkelen van nieuwe Volledig Pakket Thuis (VPT) plekken roept niet direct bij alle zorgorganisaties een positief gevoel op. Het…

Jaaropgave zonder bedragen niet verstrekken

Nieuwsbrief wijzigingen 2024

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen hebben we in dit document…

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Praktische zaken die te maken hebben met identificeren, registreren en bewaren van gegevens? Download de AAG-wegwijzer!

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Search