Skip to content

Kennis

We delen kennis! Met nieuws- en kennisartikelen, whitepapers en interviews. Selecteer hieronder op expertise of soort. Niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen hebben we in dit document voor je op een rijtje gezet.

Praktische zaken die te maken hebben met identificeren, registreren en bewaren van gegevens? Download de AAG-wegwijzer!

Hoe kan je als zorgorganisatie ervoor zorgen dat de zorghoreca financieel gezonder wordt?

In dit artikel gaan we in op enkele aspecten waarop de zorg kan leren van de (commerciële) horeca en hotellerie.

Patrick Vrijmoed, adviseur Inkoop bij AAG, weet hoe kosten en opbrengsten met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht: door verstandig…

Vaak wordt gesproken over de uitdagingen die deze generatieverschillen met zich meebrengen. Ze bieden ook unieke kansen voor groei en…

In de dynamische zorgsector met grote uitdagingen en een hoge werkdruk, is de kwaliteit van de relatie tussen leidinggevenden en…

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur! De hoogste tijd om vooruit te kijken en te anticiperen op de…

Na de interim controle komt ook het jaarrekeningtraject weer snel dichterbij. Daarbij kan je niet om de impairmenttoets heen.

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1…

Recent kondigde minister Helder van VWS een pauze aan voor de openbare jaarverantwoording. Bepaalde zorgaanbieders – dus niet alle –…

Misschien heb je wel eens gehoord van de Lean filosofie? Wist je al dat deze filosofie ook uitstekend toepasbaar is…

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Met een hoog aantal deelnemers kijken we met enthousiasme terug op ons webinar ‘zorgadministratieve start 2024’ van 7 november jl.

We naderen weer het einde van het jaar. Dit betekent dat bij de veel werkgevers de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald.

Het is mogelijk om de werkgeversverklaring te automatiseren!

De meeste klanten zijn over op Profit 1.

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden.

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en een Ziektewet-uitkering nodig heeft, kun je vanaf nu het re-integratieverslag online indienen…

Het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden dat onlangs in consultatie staat maakt duidelijk wanneer als werknemer moet worden gewerkt…

De premie voor de private aanvulling WW en WGA (PAWW) daalt van 0,15% in 2023 naar 0,08% per 1 januari…

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer is wederom uitgesteld van 1 januari 2024 naar…

Op 27 oktober jongst leden is het wetsvoorstel “Afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen” ingediend bij de Tweede Kamer. In dit…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Vanaf 2024 werken de zorgkantoren vanuit een landelijke visie die per regio verder wordt uitgewerkt in het inkoopbeleid.

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Dat er enorme uitdagingen op de zorg afkomen waaronder vergrijzing, personeelstekort en financieringsvraagstukken hoef ik niemand meer te vertellen. Maar…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De Belastingdienst is van mening dat voor bepaalde werknemers de lage AWF-premie in 2022 herzien had moeten worden.

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Het UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd.

Gaat een medewerker gedurende het jaar meer of minder werken, en heeft deze een bijzondere vergoeding gehad? Dan kan een…

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Heb je in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvang je de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een grote organisatorische verandering? Het gevoel van invloed draagt bij aan een soepele…

Je zorgorganisatie verduurzamen, dat kan je niet alleen. Door samen te werken kun je het verschil maken en een duurzame…

Wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet.

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit mens, proces en systeem? Lees onze tips!

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

Met welke uitdagingen krijgen zorgorganisaties te maken binnen het thema Langer Thuis? Dit veelbesproken onderwerp is het eerste onderwerp van…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

Een besluit op strategisch niveau kan heel verkeerd uitpakken op personeelsniveau. Daarom moet je soms ook 'nee' kunnen zeggen.

Omdat we bij AAG allemaal een ‘zorghart’ hebben, zijn we enorm gemotiveerd om de zorg beter te maken, ook als…

Functioneel beheer as a service van AAG betekent: kostenbesparing en continuïteit, gecombineerd met een hoog kennisniveau.

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

Efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsborging. Met die doelen voor ogen ging Inovum, een middelgrote zorgorganisatie in de gemeente Wijdemeren, het traject…

Op 27 juni 2023 zijn door de NZa de NHC en NIC tarieven voor 2024 vastgesteld. De NHC-korting pakt volgend…

Je kan de CO2-routekaart gebruiken om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Een aantal decennia geleden vormden gegevens uit ordners en notitieblokken de basis voor stuurinformatie binnen een organisatie. Hoe anders is…

Het ontwikkelen van zorgvastgoed en de vraagstukken die dit met zich meebrengt, vormen een groeiende uitdaging in de maatschappij.

Wil je als zorgorganisatie je eigen verhuurorganisatie optuigen? Of juist dicht bij je core business blijven? In dit artikel de…

De afgelopen jaren is een trend merkbaar naar ambulantisering. Dat vraagt om een Strategisch Ambulant Plan.

Per 1 januari 2024 gaat het bouwbesluit over naar het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Welke kennisvragen hebben zorgaanbieders om de transitie van scheiden van wonen en zorg naar WOZO soepeler te laten verlopen?

De zorgcontractering ZVW voor 2024 is weer gestart. De enorme hoeveelheid aan planningsinformatie die in deze inkoopbeleidstukken staat is samengevat…

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB beoogt de balans tussen…

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. De wet treedt op 1 juli…

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt…

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om…

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en…

Onlangs is meer bekend geworden over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot thuiswerken in het woonland na 30 juni 2023.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) stimuleert werkgevers jongeren van 18 tot en met 20 jaar die het minimumloon verdienen in dienst…

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%.

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd jij…

Een vraag die jouw accountant je dit jaar zeer waarschijnlijk gaat stellen, is de onderbouwing van je disconteringsvoet voor jouw…

In deze whitepaper lees je de top 10 ECD uitdagingen uit de praktijk van onze consultants en hoe ermee te…

Patrick Vrijmoed, adviseur Inkoop bij AAG, weet hoe kosten en opbrengsten met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht: door verstandig…

Vaak wordt gesproken over de uitdagingen die deze generatieverschillen met zich meebrengen. Ze bieden ook unieke kansen voor groei en…

In de dynamische zorgsector met grote uitdagingen en een hoge werkdruk, is de kwaliteit van de relatie tussen leidinggevenden en…

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur! De hoogste tijd om vooruit te kijken en te anticiperen op de…

Na de interim controle komt ook het jaarrekeningtraject weer snel dichterbij. Daarbij kan je niet om de impairmenttoets heen.

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1…

Recent kondigde minister Helder van VWS een pauze aan voor de openbare jaarverantwoording. Bepaalde zorgaanbieders – dus niet alle –…

Misschien heb je wel eens gehoord van de Lean filosofie? Wist je al dat deze filosofie ook uitstekend toepasbaar is…

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Met een hoog aantal deelnemers kijken we met enthousiasme terug op ons webinar ‘zorgadministratieve start 2024’ van 7 november jl.

We naderen weer het einde van het jaar. Dit betekent dat bij de veel werkgevers de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald.

Het is mogelijk om de werkgeversverklaring te automatiseren!

De meeste klanten zijn over op Profit 1.

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden.

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en een Ziektewet-uitkering nodig heeft, kun je vanaf nu het re-integratieverslag online indienen…

Het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden dat onlangs in consultatie staat maakt duidelijk wanneer als werknemer moet worden gewerkt…

De premie voor de private aanvulling WW en WGA (PAWW) daalt van 0,15% in 2023 naar 0,08% per 1 januari…

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer is wederom uitgesteld van 1 januari 2024 naar…

Op 27 oktober jongst leden is het wetsvoorstel “Afschaffen LIV en verbeteren loonkostenvoordelen” ingediend bij de Tweede Kamer. In dit…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Vanaf 2024 werken de zorgkantoren vanuit een landelijke visie die per regio verder wordt uitgewerkt in het inkoopbeleid.

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Dat er enorme uitdagingen op de zorg afkomen waaronder vergrijzing, personeelstekort en financieringsvraagstukken hoef ik niemand meer te vertellen. Maar…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De Belastingdienst is van mening dat voor bepaalde werknemers de lage AWF-premie in 2022 herzien had moeten worden.

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Het UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd.

Gaat een medewerker gedurende het jaar meer of minder werken, en heeft deze een bijzondere vergoeding gehad? Dan kan een…

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Heb je in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvang je de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een grote organisatorische verandering? Het gevoel van invloed draagt bij aan een soepele…

Je zorgorganisatie verduurzamen, dat kan je niet alleen. Door samen te werken kun je het verschil maken en een duurzame…

Wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet.

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit mens, proces en systeem? Lees onze tips!

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

Met welke uitdagingen krijgen zorgorganisaties te maken binnen het thema Langer Thuis? Dit veelbesproken onderwerp is het eerste onderwerp van…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

Een besluit op strategisch niveau kan heel verkeerd uitpakken op personeelsniveau. Daarom moet je soms ook 'nee' kunnen zeggen.

Omdat we bij AAG allemaal een ‘zorghart’ hebben, zijn we enorm gemotiveerd om de zorg beter te maken, ook als…

Functioneel beheer as a service van AAG betekent: kostenbesparing en continuïteit, gecombineerd met een hoog kennisniveau.

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

Efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsborging. Met die doelen voor ogen ging Inovum, een middelgrote zorgorganisatie in de gemeente Wijdemeren, het traject…

Op 27 juni 2023 zijn door de NZa de NHC en NIC tarieven voor 2024 vastgesteld. De NHC-korting pakt volgend…

Je kan de CO2-routekaart gebruiken om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Een aantal decennia geleden vormden gegevens uit ordners en notitieblokken de basis voor stuurinformatie binnen een organisatie. Hoe anders is…

Het ontwikkelen van zorgvastgoed en de vraagstukken die dit met zich meebrengt, vormen een groeiende uitdaging in de maatschappij.

Wil je als zorgorganisatie je eigen verhuurorganisatie optuigen? Of juist dicht bij je core business blijven? In dit artikel de…

De afgelopen jaren is een trend merkbaar naar ambulantisering. Dat vraagt om een Strategisch Ambulant Plan.

Per 1 januari 2024 gaat het bouwbesluit over naar het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Welke kennisvragen hebben zorgaanbieders om de transitie van scheiden van wonen en zorg naar WOZO soepeler te laten verlopen?

De zorgcontractering ZVW voor 2024 is weer gestart. De enorme hoeveelheid aan planningsinformatie die in deze inkoopbeleidstukken staat is samengevat…

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB beoogt de balans tussen…

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. De wet treedt op 1 juli…

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt…

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om…

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en…

Onlangs is meer bekend geworden over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot thuiswerken in het woonland na 30 juni 2023.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) stimuleert werkgevers jongeren van 18 tot en met 20 jaar die het minimumloon verdienen in dienst…

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%.

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd jij…

Een vraag die jouw accountant je dit jaar zeer waarschijnlijk gaat stellen, is de onderbouwing van je disconteringsvoet voor jouw…

In deze whitepaper lees je de top 10 ECD uitdagingen uit de praktijk van onze consultants en hoe ermee te…

Financials in de sector vragen ons regelmatig “Maar als ik start met Rolling Forecast, moet ik dan ook nog gaan…

Niet zelden zien we dat een gezamenlijk idee of voorstel geen vervolgt krijgt. Resultaat? Een teleurgestelde medewerker.

Search