Skip to content

Kennis

We delen kennis! Met nieuws- en kennisartikelen, whitepapers en interviews. Selecteer hieronder op expertise of soort. Niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

In het vijfde en laatste deel blikken we nog een keer vooruit; wat staat ons in 2024 te doen? Wat is anders dan in 2023? En, hoe ziet de wereld van de zorg er dan in 2042 uit? AAG-ers vanuit verschillende expertises komen aan het woord en geven hun kijk op de toekomst van ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’.

Dat er enorme uitdagingen op de zorg afkomen waaronder vergrijzing, personeelstekort en financieringsvraagstukken hoef ik niemand meer te vertellen. Maar dat de effecten hiervan steeds zichtbaarder en tastbaarder worden betreft wel een nieuw gegeven.

Podcasts

In onze podcasts duiken we diep in de wereld van zorgmanagement en bedrijfsvoering. Ontdek de fascinerende dynamiek van de hedendaagse zorgsector en krijg inzicht in de cruciale uitdagingen en kansen waar zorgorganisaties voor staan.

Beluister onze podcasts

Mag je in het kader van een cafetariaregeling afzien van loon vanwege de mogelijkheid dat de werkgever extra kosten heeft…

Het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' is niet aangenomen door de Eerste Kamer.

Minister Schouten heeft antwoord gegeven op vragen over de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting.

De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij…

De Eerste Kamer buigt zich over het wetsvoorstel dat het minimumloon vanaf 1 juli met 1,2% moet verhogen. Dat gaat…

De wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) om het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met andere…

Het kabinet wil wijzigingen aan gaan brengen in het concurrentiebeding. Gebleken is dat veel werkgevers het concurrentiebeding opnemen als standaardbepaling…

Vanaf half mei is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen. Screeningsautoriteit Justis introduceert deze nieuwe…

De premie AWF (premie WW) kent een hoge en een lage AWF-premie. Welke premie je als werkgever voor de werknemer…

In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden…

In een tijd waarin de zorgsector wordt geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, wordt de rol van data als stuurmiddel voor…

Het zorglandschap is dynamisch en vol uitdagingen door de lastige arbeidsmarkt, het complex kostenplaatje en een groeiende zorgvraag. De openbare…

Het opstellen en laten controleren van de jaarrekening over 2023 is weer in volle gang. Daarbij kan je niet om…

Het jaarrekeningproces is voor veel financials een bron van ergernis. Maar het kan anders! Met Lean maak je het jaarrekeningproces…

Als groeiende zorgaanbieder kan de wens bestaan om gecontracteerd te worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar te beginnen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afgelopen jaar aangekondigd dat zij in mei 2024 van start gaat met een uitgebreid kostenonderzoek…

Het aantal fusies en overnames in de zorg neemt weer toe. De voornaamste motieven voor een fusie hebben te maken…

Zoals bekend staan de zorgorganisaties in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen. De zorgvraag groeit fors en tegelijkertijd daalt…

Er zijn heel veel subsidieregelingen en fondsen. Voor veel zorgorganisaties is het een grote opgave om de transitie te kunnen…

Het hoofd- en onderaannemerschap is niet altijd goed georganiseerd binnen een zorgorganisatie en wordt vaak van de ene afdeling naar…

Inzicht in je voedingskosten is belangrijk in de huidige zorgmarkt waarin budgetten onder druk staan. Inmiddels is er ook meer…

Het is één van de trends binnen gastvrije dienstverlening; van een dame of heer achter de receptie naar een gastvrouw…

Het is voor veel zorgorganisaties lastig om voeding aan te bieden binnen de normvergoeding voor de voedingsdag. Met name op…

Zoals jullie weten deel ik elk jaar een normvergoeding voor de voedingsdag van zorgorganisaties (WLZ). Ook voor 2024 deel ik…

De Belastingdienst heeft het Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024, de perspectiefnota en een memo gepubliceerd

Een stagiair die bij een werkgever een half jaar werkervaring komt opdoen meldt zich ziek. Moet je als werkgever de…

Als een BBL-leerling een contract krijgt bij een werkgever om zijn praktijkdeel van de opleiding te volgen, vult de werkgever…

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling van…

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex voor bijna alle mensen die ermee te maken hebben. Veel mensen maken hierdoor de…

Heb je als werkgever recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór…

Vanaf 2024 wordt de medewerker/instantie niet meer gebruikt voor UPA-berichten in de loon- en pensioenaangifte. Dit betekent dat wanneer je…

Welke medewerkers worden ziek? Bij welke functies doet zich de grootste kans voor op langdurig verzuim? Welke medewerkers zijn onze…

Een effectieve onboardingprocedure is van belang voor het succes en de betrokkenheid van nieuwe medewerkers.

We zien dat er bij veel organisaties een verschuiving plaatsvindt van het traditionele verzuimbeleid naar een proactief gezondheidsbeleid.

Het is je vast niet ontgaan: de afgelopen tijd wordt er veel gesproken over de positie van ZZP-ers op de…

Echt duurzaam zorgvastgoed bereik je niet door meer installaties toe te voegen

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Eind 2023 kopte de NOS met het artikel “Roep om terugkeer verzorgingshuis steeds luider: 'Thuis wonen is doorgeslagen'.”

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Werkgebonden personenmobilieit in Youforce

Als een werkgever een oudere werknemer aanneemt die een uitkering ontvangt, kan deze recht hebben op een tegemoetkoming: het loonkostenvoordeel…

Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij…

Het huidige verlofstelsel is te complex en onoverzichtelijk, vindt de SER (Sociaal-Economische Raad). Daarom adviseert de raad het nieuwe kabinet…

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.…

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' gepubliceerd. In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor…

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2024’ gepubliceerd.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De extra verhoging van het…

Het is weer die tijd van het jaar: de controle van jouw jaarrekening door de accountant.

Het ontwikkelen van nieuwe Volledig Pakket Thuis (VPT) plekken roept niet direct bij alle zorgorganisaties een positief gevoel op. Het…

Eind november van het vorige jaar zijn de sectorale bedragen voor de zorg bekend gemaakt. De nieuwe bedragen staan gepubliceerd…

In een complexe omgeving met veel dynamiek, en op sommige momenten hectiek, is het voor zorgorganisaties belangrijk om focus te…

Het nieuwe jaar is begonnen en 2024 wordt er weer eentje met de nodige uitdagingen, mooie maar ook spannende! Een…

Het wordt weer een spannend jaar met veel onzekerheden. Gelukkig is er ook een aantal vaste bakens waarop je altijd…

Jaaropgave zonder bedragen niet verstrekken

Nieuwsbrief wijzigingen 2024

De laatste weken van het jaar staat voor de leidinggevende vaak in het teken van beoordelingsgesprekken voeren.

Een werknemer ontvangt een diensttijduitkering ter gelegenheid van zijn jubileum. Maar wat als het dienstverband van de werknemer onderbroken is…

Welke premie je als werkgever voor de werknemer moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat is afgesloten met…

Middelgrote en grote werkgevers hebben de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 ontvangen van de Belastingdienst.

Verstrek je een kerstpakket aan de werknemers dan kun je deze verstrekking opnemen in de vrije bestedingsruimte van de werkkostenregeling.

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen hebben we in dit document…

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Praktische zaken die te maken hebben met identificeren, registreren en bewaren van gegevens? Download de AAG-wegwijzer!

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

Het wetsvoorstel 'Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie' is niet aangenomen door de Eerste Kamer.

Minister Schouten heeft antwoord gegeven op vragen over de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting.

De Kennisgroep loonheffing van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij…

De Eerste Kamer buigt zich over het wetsvoorstel dat het minimumloon vanaf 1 juli met 1,2% moet verhogen. Dat gaat…

De wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) om het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met andere…

Het kabinet wil wijzigingen aan gaan brengen in het concurrentiebeding. Gebleken is dat veel werkgevers het concurrentiebeding opnemen als standaardbepaling…

Vanaf half mei is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen. Screeningsautoriteit Justis introduceert deze nieuwe…

De premie AWF (premie WW) kent een hoge en een lage AWF-premie. Welke premie je als werkgever voor de werknemer…

In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden…

In een tijd waarin de zorgsector wordt geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen, wordt de rol van data als stuurmiddel voor…

Het zorglandschap is dynamisch en vol uitdagingen door de lastige arbeidsmarkt, het complex kostenplaatje en een groeiende zorgvraag. De openbare…

Het opstellen en laten controleren van de jaarrekening over 2023 is weer in volle gang. Daarbij kan je niet om…

Het jaarrekeningproces is voor veel financials een bron van ergernis. Maar het kan anders! Met Lean maak je het jaarrekeningproces…

Als groeiende zorgaanbieder kan de wens bestaan om gecontracteerd te worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar te beginnen?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afgelopen jaar aangekondigd dat zij in mei 2024 van start gaat met een uitgebreid kostenonderzoek…

Het aantal fusies en overnames in de zorg neemt weer toe. De voornaamste motieven voor een fusie hebben te maken…

Zoals bekend staan de zorgorganisaties in Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen. De zorgvraag groeit fors en tegelijkertijd daalt…

Er zijn heel veel subsidieregelingen en fondsen. Voor veel zorgorganisaties is het een grote opgave om de transitie te kunnen…

Het hoofd- en onderaannemerschap is niet altijd goed georganiseerd binnen een zorgorganisatie en wordt vaak van de ene afdeling naar…

Inzicht in je voedingskosten is belangrijk in de huidige zorgmarkt waarin budgetten onder druk staan. Inmiddels is er ook meer…

Het is één van de trends binnen gastvrije dienstverlening; van een dame of heer achter de receptie naar een gastvrouw…

Het is voor veel zorgorganisaties lastig om voeding aan te bieden binnen de normvergoeding voor de voedingsdag. Met name op…

Zoals jullie weten deel ik elk jaar een normvergoeding voor de voedingsdag van zorgorganisaties (WLZ). Ook voor 2024 deel ik…

De Belastingdienst heeft het Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024, de perspectiefnota en een memo gepubliceerd

Een stagiair die bij een werkgever een half jaar werkervaring komt opdoen meldt zich ziek. Moet je als werkgever de…

Als een BBL-leerling een contract krijgt bij een werkgever om zijn praktijkdeel van de opleiding te volgen, vult de werkgever…

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn hebben met elkaar afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling van…

Het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel is te complex voor bijna alle mensen die ermee te maken hebben. Veel mensen maken hierdoor de…

Heb je als werkgever recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór…

Vanaf 2024 wordt de medewerker/instantie niet meer gebruikt voor UPA-berichten in de loon- en pensioenaangifte. Dit betekent dat wanneer je…

Welke medewerkers worden ziek? Bij welke functies doet zich de grootste kans voor op langdurig verzuim? Welke medewerkers zijn onze…

Een effectieve onboardingprocedure is van belang voor het succes en de betrokkenheid van nieuwe medewerkers.

We zien dat er bij veel organisaties een verschuiving plaatsvindt van het traditionele verzuimbeleid naar een proactief gezondheidsbeleid.

Het is je vast niet ontgaan: de afgelopen tijd wordt er veel gesproken over de positie van ZZP-ers op de…

Echt duurzaam zorgvastgoed bereik je niet door meer installaties toe te voegen

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Eind 2023 kopte de NOS met het artikel “Roep om terugkeer verzorgingshuis steeds luider: 'Thuis wonen is doorgeslagen'.”

Bezuinigingen langdurige zorg van tafel: NHC-korting 2024 toch teruggedraaid?

Werkgebonden personenmobilieit in Youforce

Als een werkgever een oudere werknemer aanneemt die een uitkering ontvangt, kan deze recht hebben op een tegemoetkoming: het loonkostenvoordeel…

Een generatieregeling biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te gaan werken zonder forse salarisdaling. Daarmee draagt een generatieregeling bij…

Het huidige verlofstelsel is te complex en onoverzichtelijk, vindt de SER (Sociaal-Economische Raad). Daarom adviseert de raad het nieuwe kabinet…

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven & Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.…

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2024' gepubliceerd. In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor…

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2024’ gepubliceerd.

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De extra verhoging van het…

Het is weer die tijd van het jaar: de controle van jouw jaarrekening door de accountant.

Het ontwikkelen van nieuwe Volledig Pakket Thuis (VPT) plekken roept niet direct bij alle zorgorganisaties een positief gevoel op. Het…

Eind november van het vorige jaar zijn de sectorale bedragen voor de zorg bekend gemaakt. De nieuwe bedragen staan gepubliceerd…

In een complexe omgeving met veel dynamiek, en op sommige momenten hectiek, is het voor zorgorganisaties belangrijk om focus te…

Het nieuwe jaar is begonnen en 2024 wordt er weer eentje met de nodige uitdagingen, mooie maar ook spannende! Een…

Het wordt weer een spannend jaar met veel onzekerheden. Gelukkig is er ook een aantal vaste bakens waarop je altijd…

Jaaropgave zonder bedragen niet verstrekken

Nieuwsbrief wijzigingen 2024

De laatste weken van het jaar staat voor de leidinggevende vaak in het teken van beoordelingsgesprekken voeren.

Een werknemer ontvangt een diensttijduitkering ter gelegenheid van zijn jubileum. Maar wat als het dienstverband van de werknemer onderbroken is…

Welke premie je als werkgever voor de werknemer moet betalen, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat is afgesloten met…

Middelgrote en grote werkgevers hebben de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2024 ontvangen van de Belastingdienst.

Verstrek je een kerstpakket aan de werknemers dan kun je deze verstrekking opnemen in de vrije bestedingsruimte van de werkkostenregeling.

Wat is nu precies een procesbeschrijving en misschien nog belangrijker wat is het nut en de noodzaak van het opstellen…

Er is al veel geschreven over de snelheid waarmee veranderingen en ontwikkelingen in de (zorg)wereld gaande zijn, en de complexiteit…

Onze visie: Lean is een verandering, geen trucje. Zoals elke verandering betekent dat in de praktijk vallen en opstaan, leren…

Om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen, wil het kabinet de vergoeding voor vrijwilligers onder de 21 jaar verhogen…

Betrokkenheid kan het verschil maken tussen een team dat gewoon zijn taken uitvoert en een team dat zich volledig inzet…

Je leest het in het interview met Johan Osté, adviseur strategie bij de Haagse woningcorporatie Staedion.

Hoe kan vastgoed wonen en welzijn verbinden? Je leest het in deze vierde publicatie over het huwelijk van wonen, zorg…

Tijdens de lunchworkshop Spreek Vloeiend Klimaat hebben we onze collega’s verder meegenomen in het belang van de duurzaamheidstransitie.

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel…

Betrouwbare financiële gegevens en nauwkeurige analyses vormen de ruggengraat van besluitvorming voor zorgorganisaties.

Op 19 september 2023 heeft het kabinet het Belastingplan voor 2024 gepresenteerd. De voorgestelde wijzigingen hebben we in dit document…

Google “lean” en je krijgt ongeveer 1,45 miljard hits. Google “lean en medewerkers” en je krijgt er ongeveer 1,1 miljoen.…

De zorg is gefragmenteerd georganiseerd. Door de personeelsinzet op verschillende ‘zorgproducten’ slim te combineren, word je als sector aantrekkelijker.

Praktische zaken die te maken hebben met identificeren, registreren en bewaren van gegevens? Download de AAG-wegwijzer!

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Samenhang van integrale samenwerking en…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening in de wijk…

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten. In dit artikel: Integrale dienstverlening binnen de muren…

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de…

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

inspiratiepagina youforce

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een grote organisatorische verandering? Het gevoel van invloed draagt bij aan een soepele…

Search