Skip to content

Arkin

Sinds 2016 verzorgt AAG de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) en meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB) voor Arkin. Zij hadden behoefte aan een goede onderhoudsapplicatie en actuele MJOP van haar vastgoed met conditiemeting voor zowel de bouwkundige als installatietechnische elementen.

Onze aanpak

Naar aanleiding van een uitvraag heeft AAG Arkin een voorstel gedaan voor het converteren van de data naar onze applicatie en een abonnement op een actueel MJOP. Na de gunning zijn wij gestart met de gebouwinspecties voor Arkin. AAG verzorgt de actualisatie van de MJOP voor alle gebouwen in eigendom en een deel dat is gehuurd. Jaarlijks worden de begrotingen geactualiseerd en periodiek vind overleg plaats met de afdeling. Onlangs is het abonnement aangepast naar de huidige situatie met alleen de gebouwen in eigendom.

Concrete resultaten

Met het MJOP van AAG heeft Arkin meer zicht en grip op de werkvoorraad en sluit de begroting beter aan op de financiën.

“AAG is al jaren een bekende partij van mij. Zowel bij Arkin als bij mijn vorige werkgever leverden ze kwalitatief goed werk op diverse expertisegebieden.”

Michiel Bosgra
manager vastgoedbeheer, veiligheid en facilitair beleid

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search