Skip to content

Carinova

Carinova is een grote regionale zorgorganisatie op het gebied van thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning. Carinova is actief in 9 gemeenten in de provincies Overijssel. In totaal wordt aan 12.000 cliënten zorg geboden door bijna 4.000 medewerkers en zo’n 1.000 vrijwilligers. Carinova werkt met zelfstandige zorgteams en met een zo klein mogelijk management en ondersteunende diensten.

Dick Hoogendoorn, manager ICT bij Carinova, vertelt waarom Carinova heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Op welke manier ondersteunt AAG jouw organisatie?

AAG heeft Carinova ondersteund tijdens de gehele implementatiefase van AAG Analytics inclusief het voortraject. Voorafgaand aan de implementatie is een pilot uitgevoerd waarin aangetoond is dat Analytics een waardevolle vervanger zou kunnen zijn voor het Management informatie platform wat al enige jaren bij Carinova in gebruik was. AAG heeft in deze pilotfase ondersteund in het beschikbaar stellen van de Analytics basisset aangevuld met een aantal maatwerk rapporten. De pilot resultaten hebben er toe geleid dat Carinova overgegaan is tot aanschaf en implementatie van Analytics. AAG heeft Carinova tijdens de uiteindelijke implementatie ondersteund bij het ontwerpen, bouwen en testen van aanvullende maatwerkrapporten. AAG heeft tevens ondersteund in het maken van een analyse van de bedrijfsvoering van de Ondersteunende Afdelingen

Wat heeft het jouw organisatie opgeleverd?

Het heeft Carinova opgeleverd dat de uitgevoerde data-analyse heeft aangetoond dat Analytics aantoonbaar aansluit bij data afkomstig van de bronsystemen Visma.net, Visma Talent & Payroll en Nedap ONS. Daarnaast is het voor Carinova mogelijk geworden zelf Analytics rapportages aan te passen en te ontwikkelen. Tevens heeft het Carinova mede inzichtelijk gemaakt c.q. verduidelijkt waar bron registratie en/of processen niet juist, tijdig of volledig verlopen.

Hoe draagt deze oplossing bij aan het slimmer, sneller en menselijker maken van de bedrijfsvoering?

Analytics draagt bij aan het beter en tijdig sturing geven aan de bedrijfsvoering. Het geven van functiegerichte instructie aan eindgebruikers vormt hiervoor de basis.

“Wij zijn uiterst tevreden over de ondersteuning die door AAG-consultants geboden is.”

Dick Hoogendoorn
manager ICT

Waarom AAG?

De keuze voor AAG is voor wat betreft de management informatie tooling bepaald door de geboden Analytics functionaliteit alsmede de goed passende dienstverlening die AAG heeft geboden en nog steeds biedt. In het verlengde hiervan biedt AAG ondersteuning in het optimaliseren van de processen van de Ondersteunende Afdelingen en de systeeminrichting/benutting. Dit verstevigde de samenhang van de werkzaamheden en verduidelijkte de interpretatie van de data/informatie

Zou je AAG aanbevelen aan andere organisaties?

Ik zou AAG zeker aanbevelen. Voor Carinova sloot datgene wat AAG te bieden heeft prima aan bij de vraag die Carinova had.

Zou je nog iets anders willen toevoegen?

Wat ik als laatste nog wil toevoegen is dat wij als projectgroep uiterst tevreden zijn over de ondersteuning die door AAG consultants geboden is.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search