Skip to content

Adelante

Als directeur van een zorgorganisatie ben je voortdurend bezig met de weging van de belangrijkste factoren die het werk bepalen. Het gaat niet alleen om het bedrijfsbelang, maar ook om goed werkgeverschap en vanzelfsprekend om het leveren van goede zorg. Die moeten altijd tegen elkaar worden afgewogen. Tom Niesten, directeur Audiologie & Communicatie van Adelante Zorggroep in Limburg, is dan ook blij met de ondersteuning die hij krijgt van Marjoke Dijkema, senior consultant bij AAG.

“We zijn heel content met de samenwerking”

“Ik kende AAG al vanuit mijn vorige werkkring bij GGZ Eindhoven. Net als met andere consultants van AAG had ik direct een ‘klik’ met Marjoke”, zegt Tom. “Ze werkt nu zo’n anderhalf jaar voor Adelante op het grensvlak van capaciteitsmanagement en planning. Bij dat aspect van het werkgeverschap krijg je te maken met tal van – vaak onverwachte – zaken en ook met incidenten. Ik kan je vertellen: dan blijft er soms weinig over van je zorgvuldig geconstrueerde theoretische model. Op zo’n moment kun je echt wel wat expertise gebruiken. Die expertise levert Marjoke.”

Adelante

Adelante is een grote zorgorganisatie, die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1.200 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen die zorg en onderwijs vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen. Het motto is: ‘haal het beste uit jezelf’. Samen met de cliënt richt de organisatie zich op datgene wat wél kan. De grenzen van het haalbare worden daarbij graag opgerekt. Vandaar de Spaanse naam Adelante: ‘verder’.

Tom: “De zorg gaat altijd door; ook tijdens vakanties. Die gun je je medewerkers natuurlijk van harte, maar vakanties (en bijvoorbeeld verzuim) zorgen – als je het niet goed hebt geregeld – ook voor capaciteitsvraagstukken. Bij de planning en het roosteren tijdens zo’n vakantieperiode moet je dus rekening houden met de instroom van nieuwe cliënten, de vorming van nieuwe groepen en de start van behandelingen. Het is heel prettig als je iemand hebt die op niveau met je meedenkt over de manier waarop je de organisatie het beste ‘draaiend’ houdt.”

Verandering

Lang niet iedereen houdt van verandering, weet hij maar al te goed. “Opeens moeten andere afspraken gemaakt worden en worden medewerkers uit hun gewoontepatronen gehaald. Dan ervaar je soms frictie, en het is de kunst om te achterhalen wat de oorzaak is. Ligt het aan de plannen, de uitwerking of zijn de randvoorwaarden niet effectief? Dan heb je heel veel baat bij een deskundige die je helpt om werkprocessen goed in te richten, en die de consequenties van je keuzes in beeld brengt. Wat werkt wel, en waar kun je maar beter niet aan beginnen? Omdat Marjoke niet bij Adelante in dienst is, kan ze belangeloos en vrij ongevraagd advies geven. Daarnaast hebben de medewerkers in haar ook een aanspreekpunt. Als ze iets willen bespreken met een onafhankelijk iemand, werkt dat vaak heel goed.”

Ook revalidatie

Dat de samenwerking prima bevalt, blijkt uit het feit dat Adelante samen met Marjoke een vervolgtraject gestart is op de revalidatieafdeling in het Viecuri Ziekenhuis in Venlo. Ook daar werkt ze op het grensgebied van capaciteitsmanagement en –planning.
“Mijn ervaringen met AAG zijn kort samen te vatten”, zegt Tom: “AAG biedt een groot collectief denkvermogen dat helemaal gericht is op ondersteuning van zorgorganisaties. Als directeur voel ik me gehoord door de consultants. Ze komen snel tot de kern, en daar houd ik van. We zijn heel content met de samenwerking.”

“AAG biedt een groot collectief denkvermogen dat helemaal gericht is op ondersteuning van zorgorganisaties.”

Tom Niesten
hoofd facilitaire voorzieningen

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search