Skip to content

AxionContinu

Woonzorgcentrum De Bijnkershoek in Utrecht was toe aan een grondige renovatie. Het gebouw, dat stamt uit 1978, voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd; daarover waren alle betrokkenen het eens. De uitdaging: de renovatie moest plaatsvinden terwijl De Bijnkershoek bewoond was. Een groot aantal bewoners heeft intensieve zorg nodig. Een interessante uitdaging voor facilitair manager Frans Tienhooven én voor AAG-adviseur Peter van Dijk. Beiden kijken tevreden terug op het project. Niet alleen omdat het gebouw er weer 40 jaar tegen kan maar ook omdat het gelukt is binnen het bouwbudget te blijven.

De Bijnkershoek is eigendom van AxionContinu, een grote aanbieder van ouderenzorg in Utrecht en directe omgeving. Het woonzorggebouw omvatte 230 eenkamerwoningen waarvan 64 woningen in 2014 al waren gerenoveerd. De resterende appartementen zijn door samenvoeging van een aantal woningen teruggebracht tot totaal 94 appartementen, waarvan het merendeel tweekamerappartementen. Dat lijkt in een tijd met toenemende vergrijzing een achteruitgang. Getalsmatig klopt dat, zegt Frans Tienhooven. “Maar we hebben er een aantrekkelijk woon-zorgcomplex voor teruggekregen waar het prettig wonen is en waar de medewerkers beter hun werk kunnen doen. Met mooie slaap- en badkamers die goed toegankelijk zijn, bijvoorbeeld. Het gebouw voldoet nu aan alle eisen van deze tijd, bijvoorbeeld als het gaat om de scheiding van wonen en zorg.”

Wooncomfort en duurzaamheid

“Er is ingezet op wooncomfort van onze cliënt waarbij stappen zijn gezet op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn de puien vervangen met toepassing van HR++-glas, is het dak geïsoleerd en zijn er warmtepompinstallaties toegepast, die in de zomer gekoelde lucht inblazen. Bovendien is het voor de bewoners nu mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen.”

Naast het grondig aanpakken van het woonzorggebouw is gelijktijdig de buitenschil van de naastgelegen 80 serviceappartementen gerenoveerd. Deze werkzaamheden betroffen het vervangen van het enkel glas door dubbele HR++-beglazing, het schilderen van kozijnen en gevel, vervanging van de dakbedekking inclusief isolatie van het dak en de toepassing van een warmtepompinstallatie.

In de laatste fase van het tweeënhalf jaar durende uitvoeringstraject vonden de nieuwbouw van de droogloop en de herinrichting van het terrein plaats. Bij dat laatste is speciale aandacht uitgegaan naar de inrichting van de tuin achter het woonzorgcomplex. Daarbij is een expert op gebied van de beleving door dementerende ouderen ingeschakeld.

Bouwteamverband

De Bijnkershoek was al sinds 2014 het toneel van verbouwingen en renovaties. Enkele etages waren al verbouwd en ook de begane grond was gemoderniseerd. Maar de échte operatie moest nog beginnen. Peter van Dijk is daar vanaf 2018 bij betrokken. Aanvankelijk voor de vervanging van de interne projectmanager, die tijdelijk niet beschikbaar was. Uiteindelijk begeleidde hij de complete renovatie, die werd uitgevoerd in bouwteamverband. Daarbij zitten de aannemers direct na de ontwerpfase aan tafel, en wordt ook het beschikbare budget gedeeld. Dat zorgt voor optimale transparantie. Peter: “We zagen in de loop van het project een grote betrokkenheid van de aannemers. Ook wanneer werkzaamheden tijdelijk moesten worden uitgesteld (of wanneer iets opeens anders moest), was dat geen probleem. Iedereen dacht mee om het beste resultaat te bereiken.”

Bewoond complex

Frans: “De grootste uitdaging was het feit dat het complex bewoond was – en bleef. We hebben een aantal interne verhuizingen uitgevoerd, maar ook een aantal bewoners (inclusief het verzorgingsteam) uitgeplaatst naar ons nieuwe zorghotel Domstate. Dat alles in uitvoerig overleg met bewoners, familieleden, de cliëntenraad, de zorgmanager en de medewerkers. Dat is zó goed gelukt dat sommige bewoners niet eens doorhadden dat ze – vijf etages hoger – in een ander appartement woonden. We hadden het nieuwe c.q. tijdelijke appartement exact hetzelfde ingericht als het oude. Dat heeft heel goed gewerkt.”

Natuurlijk waren er tegenvallers, onder andere in de vorm van extra asbest dat werd aangetroffen. Maar ook de keuze om de dekvloeren te slopen bleek niet de juiste, en Covid-19 leverde bij de serviceappartementen de nodige problemen op. Desondanks werd het project binnen de gestelde tijd en het afgesproken budget gerealiseerd.

Oplossing als doel en samenwerking

Dat succes kon worden behaald doordat alle partijen steeds de oplossing als doel hadden. Frans: “Het is niet eenvoudig om een bewoond complex te renoveren. Dankzij de goede samenwerking met het bouwteam en met Peter konden we snel schakelen als zich een probleem voordeed. Ik wil dan ook een groot compliment maken aan alle betrokkenen!”

Peter heeft al de nodige ervaring op het gebied van zorgvastgoed. “Maar dit was wel de grootste renovatie die ik tot op heden heb begeleid”, zegt hij. “Ik ben onder de indruk van de goede samenwerking die er vanaf het begin is geweest. Die vormde een belangrijke factor om tot dit resultaat te komen. Samen succesvol, zoals wij bij AAG zeggen! In eerste instantie zou ik vier à vijf maanden bij De Bijnkershoek betrokken zijn. Dat werden uiteindelijk drie jaren, die ik niet had willen missen.”

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search