Skip to content
Terug naar expertises

Vastgoed & Duurzaamheid

Vastgoed moet voldoen aan de hoge verwachtingen van cliënten en medewerkers. Én het moet positief bijdragen aan je zorgorganisatie. Onmisbaar hierbij: duurzaamheid.

Lees verder Neem contact op

Optimale vastgoedperformance

We zijn koploper in vastgoed- en duurzaamheidsvraagstukken voor de zorg. Ons doel? Vastgoed optimaal laten presteren. We weten namelijk als geen ander dat een goede huisvesting de basis is voor goede zorg: in kwalitatieve, functionele en financiële zin. Voor draagvlak en een succesvol resultaat, werken we aan ieder vraagstuk samen met jou. Zónder dat we daarbij cliënten, medewerkers en de organisatie uit het oog verliezen uiteraard.

We hebben kennis van zorg, vastgoed en de laatste duurzaamheidsontwikkelingen.
We bieden uiteenlopende expertises, producten en geven opleidingen.
Het proces is erop gericht dat je het ‘eigen’ kunt maken.
We werken onafhankelijk, waardoor we jou altijd op één zetten.
Strategie

We geven inzichten, onderzoeken behoeftes en maken samen keuzes.

Ontwikkelen

Extra kennis en capaciteit: we pakken zaken voor en met je op.

Beheer

We houden vastgoed op niveau, met kosten en kwaliteit in balans.

Het vastgoedproces

Je zorgorganisatie toekomstbestendig maken: dat begint met een uniek huisvestingsconcept, een visie op duurzaamheid en meerjarenprognoses voor de vastgoedportefeuille en het strategisch vastgoedplan. Wij helpen dat inrichten, ontwikkelen en beheren.

Vastgoed expertises

Of we nou het complete proces begeleiden of bij specifieke vraagstukken ondersteunen: we verbinden de volledige keten, van strategie tot beheer, waarbij samenwerken centraal staat. Ook niet onbelangrijk: onze expertises zijn de hele levenscyclus van vastgoed inzetbaar.

Langer thuis

De overheid zet vol in op langer thuis, waardoor een splitsing ontstaat in thuis wonen en bij een zorgorganisatie wonen. Wat er ertussenin zit? Daar richten wij ons op.

Duurzaamheid

Ook in de zorg is duurzaamheid steeds belangrijker. Sterker nog: voor cliënten en medewerkers is dit een vanzelfsprekendheid. We helpen je op weg, zonder dat het ten koste gaat van het zorgproces.

Innovatie en zorgtechnologie

Verschillende veranderingen en ontwikkelingen vragen om vernieuwende concepten en slimme technologieën. We helpen je met een andere kijk, ondersteund door ervaringen in living labs.

Financiële vastgoedsturing

Hoe groot is het risico op je zorgvastgoed eigenlijk? En wat zijn de financiële prestaties ervan? Als je de antwoorden weet, kun je keuzes voor de toekomst maken. Onze experts geven die antwoorden.

Integraal vastgoedbeheer en -onderhoud

Zorgvastgoed goed onderhouden en met een kritische blik beheren: voor velen is het een uitdaging. Want hoe manage, plan en controleer je werkzaamheden moeiteloos én hou je grip? Nou, samen met ons.

Samen de zorg beter maken?

Vastgoed & Duurzaamheid is slechts één van onze expertises. We helpen zorgorganisaties op veel meer gebieden om hun bedrijfskundige processen te verbeteren. Op welk vlak we ons ook begeven: we verbinden mensen, processen en systemen optimaal, zodat je medewerkers en jij kunnen uitblinken. Zullen we samen de zorg beter maken?

Contact

Maak kennis met onze experts

Ook een vastgoed- of duurzaamheidsvraagstuk? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans

manager vastgoed & duurzaamheid

Neem direct contact op

Opleidingen

We leren elke dag bij. Die kennis delen we graag via onze opleidingen.

Lees verder

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen? Laat je inspireren!

Lees verder

Producten

AAG-producten en diensten tillen processen naar een hoger niveau.

Lees verder

Veelgestelde vragen

De wetgeving voor duurzaamheid wordt steeds strakker. Daarnaast zien we dat zorgorganisaties vanuit visie, inkoop en energetisch oogpunt ook een verdere ontwikkeling van duurzame maatregelen nemen. Een goede manier om concrete stappen te zetten is het opstellen van een Routekaart Duurzaamheid. Wist je dat voor het einde van dit jaar alle zorgorganisaties een routekaart Duurzaam Zorgvastgoed moeten hebben?

De grootste ‘fout’ die bij een vastgoedplan wordt gemaakt, is het denken vanuit de huidige vastgoedportefeuille. Dan blijft de focus teveel liggen vanuit hetgeen je hebt en niet waar je behoefte ligt. Daarom beginnen wij altijd bij degene voor wie het vastgoed is bedoeld: wie zijn nu echt jullie gebruikers – straks? En dat zijn onder andere jullie cliënten, maar ook medewerkers, familie en samenwerkingspartners. Van daaruit vertalen we – stapsgewijs – de belangrijkste trends naar te maken keuzes op je vastgoedportefeuille.

Al meer dan 10 jaar brengt AAG jaarlijks een nieuwe versie van het AAG-Vastgoedrekenmodel uit. Hiermee ben je in staat om zelf aan de slag te gaan met de financiële prestaties van jullie vastgoedportefeuille. Inmiddels werken meer dan 100 zorgorganisaties met en aan het Vastgoedrekenmodel. Ons rekenmodel geeft je een overzichtelijke prognose van de opbrengsten, kosten en kasstromen op vastgoed en biedt de mogelijkheid tot het doorrekenen van scenario’s op de gehele vastgoedportefeuille, verschillende clusterniveaus of gebouwniveau.

Het Meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten, in de onderhoudskosten met een frequentie groter dan één jaar (groot onderhoud) en in de vervangingsinvesteringen voor de komende jaren. Met onze unieke abonnementsvorm heb je in een cyclus van 6 jaar dit inzicht altijd actueel.

Search