Skip to content
Terug naar producten

Meerjarenonderhoudsplan

Elk gebouw heeft een bepaalde onderhoudsbehoefte. In welke mate er onderhoud nodig is om de onderhoudsstaat oftewel conditie van het gebouw en gebouwgebonden installaties op het gewenste niveau te houden, wordt vastgelegd in een onderhoudsplan.

Offerte aanvragen

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

NEN2767

Ons Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft een duidelijk overzicht van het zorgvastgoed en alle beheeraspecten. Voor het onderhoudsplan stelt AAG samen met jou de gewenste conditie vast, vervolgens inspecteeren wij als onafhankelijk gecertificeerd adviseur de onderhoudsstaat van uw vastgoed. De inspectie is conform de ‘NEN 2767 conditiemeting gebouwde omgeving’. Op basis van een inventarisatie en inspectie, worden de onderhoudsbegroting en het onderhoudsplan opgesteld

Altijd up-to-date informatie

Het MJOP is een dynamisch plan dat elk jaar geactualiseerd moet worden. AAG biedt daarvoor de applicatie O-prognose aan. De conditiemeting wordt volledig in het softwarepakket opgenomen en aangevuld met een prioriteitenmatrix. Door de jaarlijkse update wordt tijdig ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen zoals de routekaart duurzaamheid, informatieplicht of componentenmethode. De basis hiervoor is onderdeel van de onderhoudsplannen van AAG.

.

Een duidelijk overzicht van je vastgoed
Inzicht in de benodigde onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten
Scenario’s uitwerken met O-prognose

“Het ontwerp, gebruik en de ligging hebben invloed op het onderhoud van een gebouw.”

Erik Vriens, adviseur

Specificaties

Kenmerken

  • Het Meerjarenonderhoudsplan geeft inzicht in de benodigde jaarlijkse onderhoudsactiviteiten en bijbehorende kosten, in de onderhoudskosten met een frequentie groter dan één jaar (groot onderhoud) en in de vervangingsinvesteringen voor de komende jaren.
  • Het Meerjarenonderhoudsplan wordt gebruikt voor het inrichten van de componentenmethode.
  • In het MJOP wordt rekening gehouden met de strategische koers voor uw zorgvastgoed zoals een beperkte instandhouding, functiewijziging en verduurzaming van de portefeuille. Zo maken wij een integraal onderhoudsplan en krijg jij grip op je uitgaven.
  • De applicatie O-prognose is zeer geschikt voor de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beheren en onderhouden van het zorgvastgoed en om scenario’s uit te werken waardoor je verantwoorde keuzes voor het beheer van je vastgoed kunt maken.

Voordelen

Ons Meerjarenonderhoudsplan geeft een duidelijk overzicht van je vastgoed en alle beheersaspecten. Er wordt rekening gehouden met externe invloeden en ontwikkelingen waardoor je inzicht en grip krijgt op je onderhoudsuitgaven.

Kosten

Het Meerjarenonderhoudsplan en O-prognose wordt voor elke zorgorganisatie op maat gemaakt. Wij doen je graag een voorstel. Het is ook mogelijk een abonnement af te sluiten. Je hebt dan gedurende zes jaar geen omkijken naar het onderhoud van je vastgoed.

Search