Skip to content
Terug naar expertises

Facilitair & Inkoop

Elke dag, een fijne dag voor cliënten en medewerkers. Met de juiste balans tussen servicegerichtheid en kostenefficiency.

Lees verder Neem contact op

Alles voor cliënten

Samen met collega’s doe je er alles aan om cliënten een fijne en zinvolle dag te bieden. Vooral met goede zorg en persoonlijke aandacht, maar ook facilitair management kan een grote rol spelen. Als je dit goed inricht, zorg je er namelijk voor dat dienstverlening past bij de wensen van je doelgroep. En dat processen vlot en efficiënt verlopen. Het mooie hiervan: het maakt ook de dag van een medewerker leuker.

We richten ons niet alleen op goede zorg, maar op het complete welzijn van cliënten.
We maken dienstverlening simpeler, sneller en menselijker.
We analyseren en verbeteren je inkoop- en contractmanagement.
En we helpen de organisatie vraaggestuurd denken én handelen.
Verbinder

We leggen de verbinding met andere ondersteunende processen.

Expert

Als geen ander vertalen we wensen naar betaalbare dienstverlening.

Steunpilaar

Onze specialisten gaan op elk niveau in de organisatie aan de slag.

Aansluiten bij behoeften

Voor een optimaal welzijn van je cliënten laten we facilitaire dienstverlening aansluiten bij hun behoeften. Ook zorgen we ervoor dat de juiste collega’s de juiste werkzaamheden uitvoeren.

Facilitair & Inkoop-expertises

We zijn je partner voor talloze uitdagingen op het gebied van facilitair en inkoop. Dat begint met een uitgebreide analyse en eindigt bij een organisatie die niet langer aanbodgericht werkt, maar vraaggestuurd meedenkt.

Optimale facilitaire organisatie

Eerst brengen we de sterke en zwakke punten in kaart. Vervolgens schetsen we mogelijke scenario’s voor een verbeterslag, waarna het echte werk begint. Geen zorgen, ook dan zijn we er voor je.

Inkoop- en contractmanagement

We geven je een helder beeld van alle crediteuren en kosten, en van de verbeterpunten voor de inkoop en het bestelproces. Met als doel: een efficiënte inzet van middelen en medewerkers.

Integrale serviceorganisatie

We richten een centraal meldpunt in: een servicedesk waar cliënten en collega’s terecht kunnen met wensen, klachten en storingen of voor informatie. Processen richten we in vanuit de klantreis.

Samen de zorg beter maken?

Facilitair & Inkoop is slechts één van onze expertises. We helpen zorgorganisaties op veel meer gebieden om hun bedrijfskundige processen te verbeteren. Op welk vlak we ons ook begeven: we verbinden mensen, processen en systemen optimaal, zodat je medewerkers en jij kunnen uitblinken. Zullen we samen de zorg beter maken?

Contact

Maak kennis met onze experts

Ook een zorgorganisatie die niet aanbodgericht werkt, maar vraaggestuurd meedenkt? Neem contact met mij op!

Jelle Tigelaar

manager facilitair & inkoop

Neem direct contact op

Opleidingen

We leren elke dag bij. Die kennis delen we graag via onze opleidingen.

Lees verder

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen? Laat je inspireren!

Lees verder

Producten

AAG-producten en diensten tillen processen naar een hoger niveau.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Door een analyse te maken van alle activiteiten die rondom de cliënt moeten gebeuren en vervolgens te kijken welke taken door niet-zorgpersoneel uitgevoerd kunnen worden. Je zult verrast zijn hoeveel taken dat zijn en wat een ruimte dat geeft voor de zorgmedewerkers om zich echt volledig op de zorgtaken te richten. Facilitair levert hier een optimale bijdrage aan en kan de zorgmedewerker ontzorgen en in gezamenlijkheid de cliënt op wonen, welzijn en zorg optimaal bedienen.

Samen met jou komen we daarachter door eerst de werkelijke behoeften van de doelgroep en hun mogelijkheden te onderzoeken. Van daaruit vertalen wij dat naar een passend voedingsconcept.

Begin met het inzichtelijk krijgen van alle contracten door goed contractbeheer op te zetten. De volgende stap is het inrichten van contractmanagement. Op deze manier haal je met jouw organisatie het optimale uit de afgesloten contracten.

Richt de ondersteunende processen in vanuit cliënt en medewerker. Dan zal je ontdekken dat de hele in-, door- en uitstroom van zowel cliënt als medewerker alle ondersteunende diensten raakt en dat samenwerking gaat ontstaan door elkaars deelprocessen te begrijpen. De volgende stap is het inrichten van een integrale servicedesk, dus één loket en een sterke backoffice voor de echt complexe vragen. Wij hebben de concrete ervaring dat dit de medewerkerstevredenheid over de performance van de ondersteunende teams significant verhoogd!

Search