Skip to content

Erik Vriens

adviseur

Als adviseur vastgoed en facilitair werk ik samen met zorgorganisaties bij het in kaart brengen, analyseren en beheren van alle vastgoed- en facilitaire data waarover ze beschikken.

Mijn kracht zit hem in de combinatie van kennis en ervaringen op het gebeid van facilitymanagement, vastgoedbeheer en de beschikbare, ondersteunende FMIS en VIS applicaties, welke ik toepas bij het grip krijgen op data van klanten.

Voor mij staat bij ieder vraagstuk de zorgorganisatie en hun medewerkers en cliënten centraal. Uiteindelijk moet zij met de applicatie en oplossing aan de slag en hun ondersteunen bij het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden en beleid. Hierbij is de kunst om te zorgen dat data en applicatie, de processen en werkzaamheden ondersteunen en niet andersom.

Wat ik het meest uitdagende in mijn werk vind is om samen met onze klanten de juiste benodigde data, in de voor de klant meest geschikte applicatie, vast te leggen zodat deze voor de klant kan gaan werken.

Search