Skip to content

Jelle Tigelaar

manager facilitair & inkoop

Als managementconsultant adviseer ik zorgorganisaties over het optimaal inrichten van de facilitaire organisatie. Optimale aansluiting en aanvulling op de zorgprocessen en processen op het gebied van welzijn is daarin van groot belang.

Ik adviseer organisaties op strategisch niveau om vanuit een visie op facilitaire dienstverlening de processen zo optimaal mogelijk en afgestemd op de verschillende doelgroepen in te richten. De visie en processen ontwikkelen we samen met de organisatie en betrekken we meerdere functionarissen in het gehele proces. Uiteraard ondersteunen we graag bij de implementatie om het ook echt te laten werken zoals bedacht. Samen met opdrachtgevers de balans vinden tussen een optimale bediening van hun klanten en een optimale en (kosten)efficiënte inrichting van de facilitaire processen: dát is mijn uitdaging.

Search