Skip to content
Bekijk alle opleidingen

Hoe werkt de zorg? – voor startende en non-financials

25 juni

09.00 – 16.00 uur

‘s-Hertogenbosch

625

In één dag op de hoogte van de financiering van het Nederlandse zorgstelsel.

Aanmelden

In het kort

Het Nederlandse zorglandschap is de laatste jaren rigoureus veranderd. Nieuwe wet- en regelgeving en een andere wijze van bekostigen leid(d)en binnen organisaties tot veel veranderingen. Processen worden anders ingericht en de samenwerking tussen zorgprofessionals en ondersteunende diensten wordt steeds belangrijker. Wederzijds begrip voor elkaars kwaliteiten, kunde, kennis en taakstelling is essentieel. Een doelstelling die makkelijker bereikt wordt als eenieder weet hoe het Nederlandse zorgstelsel sinds 2015 in elkaar zit.

In deze training nemen we je mee in het verander(en)de zorglandschap. Hierbij staan wetgeving, bekostiging en hoe dit te organiseren in jouw organisatie centraal. Natuurlijk aangevuld met jouw vragen en specifieke wensen.

Deel 1: Hoe werkt de zorg in Nederland?

Hoeveel geld gaat er op jaarbasis eigenlijk om in de Nederlandse zorg? Dat is de eerste vraag die wij jouw medewerkers stellen. Vanuit de ‘portemonnee’ van de minister dalen we steeds verder af naar jouw zorgorganisatie. Interactief zullen we met de deelnemers het Nederlandse zorglandschap verkennen. Vragen die centraal staan tijdens dit eerste blok zijn onder andere de volgende: Welke spelers zijn er allemaal actief in de zorgmarkt? Hoe zit de financiële structuur van de gezondheidszorg in elkaar? Wat zijn nou de verschillen tussen de stelselwetten? Hoe krijgt jouw zorgorganisatie haar geld?

Deel 2: Grip op jouw opbrengsten

Grip hebben op de opbrengsten is een kritisch bedrijfsproces voor zorgorganisaties. Het beheersen van de opbrengstenstromen is niet alleen een praktisch vraagstuk. Voor sommige organisaties is het ook een organisatievraagstuk. Hoe richten we de processen in het kader van de opbrengstenstromen in en hoe zorgen we ervoor dat alle betrokkenen (medewerkers uit het primaire proces en ondersteunende diensten) bij dat proces met elkaar samenwerken? Grip op deze cyclus, betekent grip op opbrengsten in de zorg. Hoe werkt de zorgcontrolcyclus binnen jouw organisatie?

Deel 3: Bedrijfsvoering in de praktijk

In het laatste deel van de dag staan we stil bij de bedrijfsvoering. Vanuit de praktijk zullen we met elkaar in gesprek gaan. Onderwerpen als begroting, rapportages en een BI-tool zullen voorbij komen in dit onderdeel.

“Breid je financiële kennis uit met zorgfinanciering.”

Lieke van Uden
business consultant

Voor wie

Deze training is geschikt voor startende en non-financials in de zorg die onbekend zijn met financiering van de gezondheidszorg en branchespecifieke onderwerpen. Deelnemers die eerder deze training volgden, merkten op dat het ook een goede training is voor medewerkers die al langer werkzaam zijn op de financiële afdeling en graag hun kennis willen opfrissen.

De cursisten beschikken over een administratieve opleiding op minimaal mbo-niveau. Hoewel deze training open staat en geschikt is voor deelnemers uit alle sectoren van de zorg, worden de onderwerpen voornamelijk toegelicht met voorbeelden vanuit de care sector (Wlz, Zvw en Wmo).

Eindtermen

Na afloop van deze training ken je elementaire basisbegrippen uit het Nederlandse zorgstelsel en de wet- en regelgeving binnen de financiering van de gezondheidszorg. Daarnaast ben je op de hoogte van de actualiteiten binnen jouw werkgebied en kan de overgedragen kennis worden toegepast in de praktijk.

Studiebelasting en -materiaal

Voor deze opleiding wordt van de deelnemers geen extra studiebelasting verwacht.

Er ligt een pen en blocnote voor je klaar. Er wordt geen geprint studiemateriaal verstrekt. Na afloop van deze opleiding ontvang je een evaluatieformulier van ons met het verzoek deze in te vullen en te versturen. Je krijgt daarna automatisch de link naar de presentatie en eventuele andere downloads per e-mail.

Programma

De onderwerpen die aan bod zullen komen:

Hoe werkt de zorg in Nederland?
Opbrengsten in control
Bedrijfsvoering in de praktijk

Aanmelden

25 juni 2024

Aanmelden voor een andere datum

10 september 2024
12 november 2024

Docenten

Vragen en contact

Meer weten over deze opleiding? Neem contact met mij op!

Contact

Offerte

Vraag een offerte voor een incompanytraining aan!

Offerte aanvragen

Veelgestelde vragen

AAG Opleidingen bv is opgenomen in het register van het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). De opleidingen van AAG zijn daardoor vrijgesteld van BTW.

Cedeo verleent erkenningen voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en voor Open Bedrijfsopleidingen op basis van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Van de ondervraagden moet minstens 80% ’tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten, minstens 10 organisaties moeten AAG beschouwen als ‘voorkeursinstituut’. AAG is sinds 1995 Cedeo-erkend.

Alle opleidingen die AAG aanbiedt zijn ook incompany te volgen, met een programma op maat. Neem contact met ons op om jouw specifieke wensen te bespreken.

Via deze pagina kun je alle informatie en voorwaarden vinden van AAG opleidingen. Vragen hierover? Neem contact op met opleidingen@aag.nl.

Search