Skip to content

senior payroll consultant

senior payroll consultant

Vanuit mijn functie als consultant ondersteun ik klanten in het vertalen van interne processen naar een digitale omgeving waarin de werknemer centraal staat.

Digitalisering mag inmiddels wel beschouwd worden als een ingeburgerd begrip. Ik zie het als mijn uitdaging om niet alleen de vertaling te realiseren van papier naar scherm, maar je daarnaast te begeleiden naar een gestroomlijnd en helder proces. Durf buiten de kaders van het verleden kritisch te kijken hoe jouw organisatie op een efficiënte wijze ondersteund kan worden in de administratieve processen. Mijn dagelijkse werkzaamheden betreffen inrichtings- en beheeropdrachten, advies en trainingen in het beheer van de applicaties.

Mijn ervaringen stellen mij in staat breder te kijken dan de kwestie die mij voorgelegd wordt. Zodoende ben ik scherp op valkuilen, en verlies ik de ontwikkelingen op aangrenzende vlakken niet uit het oog. Iedere uitdaging op mijn pad beschouw ik als een aanleiding tot het verbreden of verdiepen van mijn eigen kennis, en een mogelijkheid om jou beter van dienst te zijn in het creëren van oplossingen.

Search