Skip to content
Terug naar producten

Zorgvraagscan

Informatie en inzicht in hoe de lokale zorgvraag zich gaat ontwikkelen is voor zorgorganisaties belangrijker dan ooit. Belangrijker, maar ook complexer. Dit komt door veranderingen in wet- en regelgeving en de overheid die de zorg steeds meer aan de markt overlaat. Zorgvragers dienen steeds langer zelfstandig thuis te wonen. Daarnaast wordt de zorgvrager ouder en heeft een complexere zorgvraag. Zorgorganisaties moeten zelf de strategie bepalen en dragen zelf de consequenties als het aanbod onvoldoende aansluit op de vraag in de markt.

De zorgvraagscan van AAG helpt je bij het verkrijgen van inzicht. Een tool met actuele en betrouwbare data over zowel Wlz, Zvw, GRZ als ELV, gecombineerd met data over de bevolkingsontwikkeling, de woningmarkt en de kennis van AAG. Hiermee maken wij inzichtelijk hoe de (lokale) zorgvraag zich gaat ontwikkelen. Daarnaast is de toekomst op onderdelen nog onzeker, zoals in welke mate de extramuralisering van de Wlz-zorg zal doorzetten en de mogelijke regionale verschillen. Daarom bevat de tool de mogelijkheid specifieke ontwikkelscenario’s toe te voegen, toegespitst en herkenbaar voor jouw organisatie.

Offerte aanvragen

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Continue doorontwikkeling

Onlangs is de zorgvraagscan vernieuwd en verbeterd. Hieronder een overzicht met alle wijzigingen.

Actualisering van alle databestanden (o.a. aanspraak op zorg, gegevens woningmarkt en gemeentelijke onderverdeling).
Inzicht in een 0-scenario van de zorgvraagontwikkeling t/m 2050 op diverse leeftijdsklasse. Dit geeft inzicht in hoe de zorgvraag zich ontwikkeld zonder enig (overheids)beleid.
Mogelijkheid voor jou, om naast het AAG-toekomstscenario, specifieke scenario’s toe te voeren. Samen met jou kiezen we een scenario waarin we per ZZP de verwachte ontwikkeling beschrijven. Hierdoor krijg je inzicht in de zorgvraagontwikkeling met invloeden van jouw gekozen scenario t/m 2050 op leeftijdsklasse.
Confrontatie van de zorgvraag -vertaald in een vastgoedopgave- met vastgoedconcepten in jouw gekozen regio. Je krijgt hierdoor inzicht waar je kansen of bedreigingen liggen.
Inzicht in het marktaandeel van jouw organisatie en de specifieke opgave in capaciteitsontwikkeling naar de toekomst toe voor de totale markt als ook voor jouw organisatie.

Snel inzicht in hoe de lokale zorgmarkt zich gaat ontwikkelen.”

Specificaties

Kenmerken

De AAG Zorgvraagscan is ontwikkeld in een BI-tool, waarin actuele data uit meerdere betrouwbare (veelal openbare) bronnen en kennis van AAG zijn gecombineerd, zoals demografie, bevolkings- en woningmarktkenmerken, prevalentie Wlz-zorg op leeftijdsklasse en op leveringsvorm (intramuraal, extramuraal, niet-verzilverd) en wijkverpleging (Zvw).

De Zorgvraagscan levert inzicht in:

 • demografische ontwikkeling tot 2050;
 • de te verwachten zorgvraagontwikkeling tot 2050 van de Wlz-zorg per leveringsvorm (intramuraal, extramuraal) en wijkverpleging (Zvw) in een 0-scenario, met een detaillering op ZZP-niveau;
 • invloed van een toekomstscenario op maat op de zorgvraagontwikkeling tot 2050;
 • confrontatie van de zorgvraag en -aanbod met tekort/overschot per vastgoedconcept;
 • profiel lokale markt met kenmerken bevolkingssamenstelling (o.a. dekking 65+, 75+, 85+, inkomensniveau) en woningmarkt (gemiddelde WOZ-waarde, verdeling huur/koop) op postcodeniveau.

Voordelen

 • inzichten op basis van de meest actuele data van betrouwbare bronnen zoals NZa, CIZ, Ministerie van VWS en CBS;
 • biedt ondersteuning bij het maken van strategische keuzes;
 • zelf het werkgebied/regio’s te bepalen op basis van een of meerdere postcodes, plaatsen of gemeenten;
 • mogelijkheid om meerdere scenario’s in beeld te brengen (zoals extramuralisering en gemiddelde verblijfsduur);
 • maakt regionale verschillen inzichtelijk;
 • de uitkomsten in een overzichtelijke, visuele rapportage.

Kosten

Iedere zorgorganisatie is anders. Daarom is de Zorgvraagscan altijd maatwerk. We bespreken graag de mogelijkheden met jou. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de knop rechtsboven op de pagina, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Search