Skip to content
Terug naar producten

Strategisch plan integrale dienstverlening

Een Strategisch plan integrale dienstverlening is een instrument om de facilitaire dienstverlening optimaal af te stemmen op de toekomstvisie en strategie van jouw zorgorganisatie. Want wij vinden het belangrijk dat jouw organisatie de zorg en dienstverlening ook in de toekomst kan blijven aanbieden.

Onze visie: Een integrale benadering op een afdeling, woongroep óf thuis waarbij welzijn, wonen en zorg hand-in-hand opereren maar vanuit hun eigen expertise en kennis. De zorgmedewerker levert alleen de noodzakelijke zorg en een medewerker wonen en welzijn verzorgt de rest.

AAG helpt jouw organisatie bij het inrichten van processen en de organisatorische inrichting. We passen veranderkunde toe voor het samenbrengen van verschillende expertises in één integraal team rondom de zorgvrager.

Offerte aanvragen

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen

Stappen voorwaarts

Vanuit de te verwachten ontwikkelingen in de omgeving (1) van je organisatie, de organisatievisie (2) en de analyse van de huidige dienstverlening (3) maken we de huidige situatie, kaders en kansen inzichtelijk. Vanuit de behoeftes van de huidige en toekomstige doelgroep ontstaat de facilitaire visie (4). Dit wordt vervolgens vertaald naar passende facilitaire dienstverlening per doelgroep (5) en tot slot wordt inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen nodig zijn om van de bestaande naar de gewenste situatie te komen (6).

Onze adviseurs kunnen je helpen dit proces geheel of gedeeltelijk uit handen te nemen.

Echt cliëntgericht de facilitaire dienstverlening inrichten
Flexibele aanpak en maatwerk

“Wij vinden het belangrijk dat je een Strategisch plan integrale dienstverlening hebt, waarmee je zelf de komende jaren stappen voorwaarts zet.”

Jelle Tigelaar, manager Facilitair & Inkoop

Specificaties

Kenmerken

 • Jouw visie en strategie op de dienstverlening zijn volledig gebaseerd op de behoefte van je cliënten en medewerkers.
 • Je hebt een duidelijke uitwerking van de toekomstige facilitaire dienstverlening op dienstenniveau (aanbod, proces, verantwoordelijkheden, formatie, kosten en structuur).
 • Je hebt een document dat komende jaren als kapstok dient om al je beslissingen op te baseren en aan te toetsen.
 • Je hebt een planning waarop uitgewerkt staat welke projecten in welke volgorde in komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Voordelen

 • Denken vanuit de behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager(s).
 • Reageren op een toename van zorgzwaarte.
 • Omgaan met toename van zorgvraag o.a. dubbele vergrijzing.
 • Beheersen van de stijgende kosten o.a. verminderen externe inhuur.
 • Toepassen van differentiatiemogelijkheden inzet passende niveaus.
 • Verlichten van de vacaturedruk op zorgfuncties.
 • Tegengaan van gebroken diensten.

Mogelijkheden

Door onze flexibele aanpak kunnen we altijd maatwerk leveren. Of je nu het gehele traject wilt uitbesteden aan AAG, of delen daarvan. Als projectleider, adviseur, kwartiermaker: we zoeken graag samen met jou naar de best passende invulling.

Kosten

De kosten van (de ondersteuning bij) het creëren van een Strategisch plan zijn afhankelijk van jouw wensen en eisen. Wij stellen graag een vrijblijvende offerte voor je op.

Search