Skip to content
Terug naar producten

Rekentool Wlz 2024

Financiële opgave 2024 voor de ouderenzorg inzichtelijk gemaakt

Actiz heeft AAG gevraagd om met hen een rekentool te ontwikkelen die inzicht geeft in de financiële opgave die zorgaanbieders in de ouderenzorg staat te wachten voor 2024. Deze opgave bestaat uit kortingen vanuit beleidsmaatregelen én een snellere kostenstijging dan in de tarieven wordt gecompenseerd.

De belangrijkste factoren die leiden tot de financiële opgave 2024 zijn:

stijging personele kosten (CAO) boven de compensatie in tarieven (OVA);
daling van het landelijke richttariefpercentage voor de zorginkoop;
herijking tarieven NHC/NIC;
besparing Wlz macrokader (meerjarig contracteren);
besparing doorontwikkeling Kwaliteitskader VV.

Behalve deze factoren spelen natuurlijk ook andere thema’s die zich mogelijk voor jouw organisatie ook vertalen in een opgave voor 2024. Denk daarbij aan thema’s als energie en duurzaamheid, ziekteverzuim en inzet PNIL, effectievere toepassing zorgdomotica en ontwikkeling toekomstgerichte zorgconcepten (vanuit WOZO gedachtegoed).

Bestellen

Bestel eenvoudig online!

€ 0,00
Bestellen

Nieuwe versie beschikbaar (update 19 oktober)

  • De nieuwe Wlz-tarieven (BR/REG 24123a) zijn verwerkt in de rekentool.
  • Met de rekentool worden ook 23 FAQ’s gepubliceerd met meer achtergrondinformatie. De FAQ’s kun je hiernaast downloaden.
Search