Skip to content
Bekijk alle opleidingen

Hoe word ik een betere financiële businesspartner in de zorg?

11 april

09.00 – 16.30 uur

‘s-Hertogenbosch

849

Bestuurders en managers hebben behoefte aan een “businesspartner” die breder kijkt dan enkel het financiële aspect. AAG biedt een ééndaagse training aan voor financials en/of beginnende business controllers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol/ functie als businesspartner.

Aanmelden

In het kort

De ontwikkelingen binnen de zorgsector volgen zich in rap tempo op. Dit leidt tot weerbarstige vraagstukken, risico’s, analyses en scenario’s die in toenemende mate integraal opgepakt dienen te worden binnen zorgorganisaties. Vraagstukken vragen een andere opstelling van de hedendaagse financial/controller. Van verantwoording over het verleden, zal sturing gegeven moeten worden aan toekomstige ontwikkelingen en aanwezige risico’s om de doelstellingen te behalen.

“Bestuurders en managers hebben behoefte aan een businesspartner die breder kijkt dan enkel het financiële aspect.”

AAG biedt een één daagse training aan voor financials en/of beginnende business controllers die zich verder willen ontwikkelen in hun rol/functie als businesspartner.

Gedurende de dag nemen we je mee in een afwisseling tussen theorie en praktijk. Na afloop van de training heeft de deelnemer inzicht in de competenties/vaardigheden die nodig zijn om de rol van businesspartner invulling te kunnen geven en die het verschil maken ten opzichte van de huidige financial.

Theorie

In het theoretische gedeelte wordt stilgestaan bij het speelveld waarin de controller/ adviseur zich beweegt, ingegaan op nut en noodzaak in relatie tot veranderingen binnen zorgorganisaties, en wordt de traditionele financial gespiegeld aan de businesspartner.

Praktijk

In het praktijkgedeelte wordt aandacht besteed aan de vaardigheden die van belang zijn bij een businesspartner.

Wie zijn de stakeholders in/van de organisatie? Hoe kom je tot een goede analyse? Op welke wijze voer je het goede gesprek? En met welke invloeden heeft de businesspartner rekening te houden?

Voor wie

De training is geschikt voor de financial (controller) of beginnend business controller die zich wil ontwikkelen in de stap naar businesspartner. De training is daarnaast bedoeld voor (beginnende) businesspartners die nog moeite hebben met zichzelf te positioneren in de organisatie en/of zich verder willen bekwamen in de soft skills, advies- en communicatievaardigheden.

Bij de rol van businesspartner wordt verondersteld dat de “hard skills” aanwezig zijn en dat toepassing van de “soft skills” nodig zijn om de verbinding in de organisatie te maken, analyses over te brengen en helpen sturing te geven aan de organisatiedoelstellingen.

De training is minder geschikt voor deelnemers die al een brede bedrijfskundige blik hebben ten aanzien van de bedrijfsvoering en vanuit nature al toegevoegde waarde bieden vanuit soft-skills. De training is gericht op de ontwikkeling van de deelnemer ongeacht deelsector en/of omvang van de organisatie.

Eindtermen
  • De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om zich vanuit het perspectief van de organisatie (bestuurder, management) beter te positioneren en de rol van businesspartner beter invulling te geven.
  • De deelnemer is zich meer bewust van interne en externe factoren die van invloed zijn op de rol als businesspartner.
  • In de training wordt ingegaan waar de rol van de (traditionele) financial stopt en die van de businesspartner begint. Vanuit theoretische inzichten en praktische voorbeelden wordt inzicht gegeven hoe meerwaarde gecreëerd kan worden om sturing te geven aan risico’s, scenario’s en het behalen van doelstellingen.
  • Wat gaat de businesspartner vanaf morgen anders doen? Met deze training ontvangt de deelnemer handvatten om meer inhoud te geven in zijn/haar rol als businesspartner.  De deelnemer wordt zich bewust van de invloeden, valkuilen binnen de organisatie en hoe je bepaalde vaardigheden (werkzaamheden) vanaf de dag van morgen anders kan inzetten.
Studiebelasting- en materiaal

Geen inhoudelijke voorbereiding noodzakelijk. Wel graag eigen ervaringen meenemen/delen vanuit eigen organisatie.

Programma

09.00 - 09.30 Ontvangst en introductie
09.45 - 12.30Theoretisch gedeelte: De wereld van (over)morgen
Ontwikkelingen
Rol/positie Business partner
Vaardigheden: o.a. inzichten en praktijk:
Reflectie
12.30 - 13.15Lunch
Stakeholders
Communicatie
16.00 - 16.30Afsluiting
Tips & tricks

Aanmelden

11 april 2024

Aanmelden voor een andere datum

Voor deze opleiding is (nog) geen andere datum gepland.

Docenten

Vragen en contact

Vragen over deze opleiding? Neem contact met mij op!

Contact

Offerte

Vraag een offerte voor een incompanytraining aan.

Offerte aanvragen

Veelgestelde vragen

AAG Opleidingen bv is opgenomen in het register van het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). De opleidingen van AAG zijn daardoor vrijgesteld van BTW.

Cedeo verleent erkenningen voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen en voor Open Bedrijfsopleidingen op basis van een tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. Van de ondervraagden moet minstens 80% ’tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking en de geboekte resultaten, minstens 10 organisaties moeten AAG beschouwen als ‘voorkeursinstituut’. AAG is sinds 1995 Cedeo-erkend.

Alle opleidingen die AAG aanbiedt zijn ook incompany te volgen, met een programma op maat. Neem contact met ons op om jouw specifieke wensen te bespreken.

Via deze pagina kun je alle informatie en voorwaarden vinden van AAG opleidingen. Vragen hierover? Neem contact op met opleidingen@aag.nl.

Search