Ga naar hoofdinhoud

Remco Vermeulen

manager capaciteit, planning & beheer

Al sinds mijn 16e ben ik werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector. Ooit begon ik als stagiair binnen een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Dit werd opgevolgd met een interne opleiding Sociaal Pedagogisch Werk waardoor ik op woonlocaties heb gewerkt. Het werken in de zorg gecombineerd met medische handeling vond ik super interessant. Toch heb ik al vrij snel met veel verbazing gekeken hoe zorg werd en wordt georganiseerd.

Enerzijds vond ik zeker dat mijn teamleider best wegbezuinigd zou kunnen worden, immers wat was hier nu de meerwaarde van? Anderzijds kon dat rooster zeker, slimmer, sneller en efficiënter opgebouwd worden. Waarom zo moeilijk doen als het makkelijk(er) kan? Ik gok dat ik dan ook nog geen 18 was en het rooster van de locatie waar ik werkzaam was onder mijn hoede had. Teamleider blij, team blij en ik blij. Het rooster werd zeker beter. Ik weet terugkijkend niet of het toen al zo efficiënt was maar medewerkers waren erg tevreden.

Vrij snel ben ik na mijn opleiding doorgegroeid naar teamleider, daaropvolgend manager en niet verrassend werd mijn portefeuille bedrijfsvoering en werd ik separaat aan mijn manager van een omvangrijke zorglocatie ook leidinggevende van het planbureau.

Toch kwam er een punt dat ik een stap wilde maken en na een uitstapje binnen de kraamzorg, bij AAG aan de slag ben gegaan. Ik kon mij per definitie niet vinden in de visie rondom zelforganisatie. Ik geloof in autonomie van het individu maar ik geloof er niet in dat een team zonder leidinggevende of manager kan. Wel geloof ik dat de zorg soms met minder ‘lijn’ kan maar ergens moet iemand er ‘een klap op kunnen geven’.

Ik wil een bijdrage aan de zorg leveren maar specialistisch op een specifiek onderdeel binnen de bedrijfsvoering of (wellicht later) als interim-manager. Ik ben ervan overtuigd dat mijn bagage van nu al zo’n 20 jaar in de zorg goed zijn om capaciteit slimmer en efficiënter in te zetten maar verlies daarbij het individu niet uit het oog. De kunst is om de scherpte op te zoeken en bijvoorbeeld in een klankbordsessie daadwerkelijk het te ‘voelen schuren’ dan weet ik dat ik goed zit in een project.

Door bij AAG te werken word ik maximaal uitgedaagd in datgene waar ook mijn kwaliteit ligt. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om zelfstandig te werken en heb ik maximale regie en regelruimte om het team Capaciteit, Planning & Beheer op te bouwen vanuit de gedeelde visie die ik met het team steeds verder aan het ontwikkelen ben.

Ik riep dus ooit, ik ben Remco en ik ga de zorg beter maken. Ik denk dat ik dichtbij ben en vanuit AAG ook daadwerkelijk samen met collega’s de zorg beter maak.

Zoeken