Skip to content

Petra Anand

senior business consultant

Als senior business consultant houd ik me bezig met zorglogistieke, registratieve en verantwoordingsvraagstukken.

Ik zet me in bij veranderingen in strategische en tactische besluit- en beleidsvorming, als ook de bedrijfsvoering. Ik heb een bijzondere affiniteit met zorgondernemerschap. Ik denk graag mee over innovatieve concepten in het licht van de uitdagingen waar de Nederlandse zorgsector voor staat. Mijn inhoudelijke specialismen zijn zorglogistiek & automatisering, financiële & administratieve bedrijfsvoering en verantwoording in de zorg.

Ik krijg energie van mijn werk als ik merk dat organisaties in beweging komen en gewenste veranderingen of innovaties kunnen waarmaken. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Search