Skip to content

Martin van der Waal

business consultant

Als business consultant kom ik bij zorgorganisaties in de rol van interim-manager of adviseur om te ondersteunen en adviseren op het gebied van financiële- en bedrijfsvoeringsprocessen.

Vanuit mijn ervaring help ik om de processen binnen zorgorganisaties en de belangen van organisatieonderdelen snel te doorzien. Daarbij leg ik de relatie(s) tussen beleidsvoornemens en doelstellingen van de organisatie. Hiermee fungeer ik als klankbord voor het bestuur, management en de uitvoerende professionals in de bedrijfsvoering.

Ik zie samenwerking als een belangrijke pijler om binnen organisaties waarde te creëren en wendbaar te zijn. Veel processen lopen over afdelingsgrenzen heen en leveren het beste resultaat op als iedereen deze herkent en eraan bijdraagt. Mijn overtuiging is dat dit vraagt om het sturen op processen in plaats van sturen vanuit afdelingen. Door duidelijkheid en transparantie wordt het werk voor iedereen leuker, leidt het tot betere resultaten en kan er op meer waardering van de (interne) klant gerekend worden. Dit samen met opdrachtgevers bereiken is wat mij persoonlijke drijft.

Search