Skip to content

Henrico van Nijnatten

financial consultant

Als financial consultant zet ik mij samen met mijn team in voor zorgorganisaties door heel Nederland. Vraagstukken met betrekking tot financieel beleid en bedrijfsvoering pak ik graag op in nauwe samenwerking met uw organisatie.

Ik streef ernaar zorgorganisaties zo breed mogelijk te ondersteunen. Afhankelijk van het voorliggende vraagstuk begeleid ik organisaties in de dagelijkse financiële werkzaamheden of pak ik gezamenlijk met jouw organisatie meer incidentele vraagstukken op, bijvoorbeeld op het gebied van (her)financieringen, investeringen, begrotingen, jaarrekeningen en de productieverantwoording.

Daarnaast zet ik mijzelf in voor het (door)ontwikkelen van diverse rekenmodellen en het geven van trainingen. Aan de hand van deze modellen en trainingen probeer ik de efficiëntie binnen zorgorganisaties te verhogen en hiermee de werkdruk te verlagen. Zo kun jij je bezighouden met de dagelijkse werkzaamheden en blijf je “in control”.

Elke organisatie is anders en vraagt een eigen aanpak. Hierdoor is mijn werk uitdagend en afwisselend. Desalniettemin staat voor mij de zorg altijd centraal. Door gezamenlijk de juiste randvoorwaarden te creëren, kunnen de zorgprofessionals doen waar ze écht goed in zijn: het leveren van goede zorg!

Search