Skip to content

Hans Pietersma

financial consultant

Als financial consultant ondersteun ik zorgorganisaties bij de bedrijfsvoering. Dat doe ik door met stuurinformatie te laten zien of de zorgorganisatie financieel op koers ligt. En is dat laatste niet het geval, dan volgt advies tot bijsturing, als gereedschap om de juiste financiële koers weer te vinden.

De financiële koers laat ik zien via de begroting, de tussentijdse financiële rapporten (inclusief forecast) en tot slot de jaarrekening. In beeld wordt gebracht welke financiële risico’s er bestaan en op welke wijze de noodzakelijke bijsturing kan plaatsvinden. Zodat daarmee de Planning & Control Cyclus beheersbaar wordt gehouden.

De uitdaging ligt in het beheersbaar houden van deze Planning & Control Cyclus. En daarbij de balans te vinden in enerzijds de kwaliteit van zorg en de anderzijds de daarbij behorende gezonde bedrijfsvoering. Het vinden van deze balans pak ik graag samen met de zorgorganisaties op!

Search