Skip to content

Anke Evers

manager e-HRM

Complexe wet- en regelgeving, veranderende arbeidsmarktverhoudingen en toenemende informatiestromen stellen doorlopend nieuwe eisen aan HR beleid. De focus ligt meer dan ooit op efficiëntie en kostenbesparing.

Als manager e-HRM vertaal ik met mijn team wensen en behoeften van onze klanten op het gebied van HR naar een helder en gestroomlijnd e-HRM proces. We houden ons met name bezig met het begeleiden van zorgorganisaties die op het punt staan een kwaliteitsslag te maken in het digitaliseren van hun HR processen. De impact hiervan is vaak groot, omdat het alle geledingen binnen de organisatie raakt. Het creëren van draagvlak is daarbij van cruciaal belang. Daar zit onze toegevoegde waarde.

Onze doelstellingen zijn erop gericht de HR bedrijfsvoering van onze zorgklanten te verbeteren, zodat deze simpeler, sneller en menselijker wordt. Hierbij leggen we continu de verbinding tussen mens, proces en systeem. We lopen hierin voorop, ontzorgen onze klanten en stellen ze in staat mee te bewegen met veranderingen in de markt op het gebied van HR digitalisering.

Search