Skip to content

Zorgcentra Meerlanden

Vanuit locaties De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof in Badhoevedorp, Hoofddorp en Aalsmeer bied Zorgcentra Meerlanden diensten, activiteiten, wijkzorg en wonen met zorg. Bij Meerlanden werkt men kleinschalig en de lijnen zijn kort. Het pakket van wonen, zorg en welzijn is zo goed mogelijk toegesneden op de individuele vraag van onze cliënten. Thuis of in één van de drie woonzorgcentra.

De afgelopen twee jaren is er voor locatie De Meerwende hard gewerkt aan een nieuwe invulling van het eten- & drinkenconcept. De bestaande voorzieningen voldeden niet meer aan de huidige tijdsgeest en aan de veranderende doelgroep. Middels diverse brainstormsessies is met diverse betrokkenen vanuit de organisatie en vanuit AAG gewerkt aan de toekomstbestendigheid van het gebouw van locatie De Meerwende. Hiertoe werd onder andere een nieuw gastvrijheidsconcept ontwikkeld voor receptie, restaurant, brasserie en winkel. Al snel werd duidelijk dat deze functies samen moesten komen in het nieuwe totaalconcept.

Er werden een aantal belangrijke kernpunten benoemd waaraan het nieuwe concept moest voldoen. Nu de verbouwing achter de rug is en het gastvrijheidsconcept operationeel kunnen we concluderen dat deze kernpunten volledig tot hun recht komen in de nieuwe gastvrije omgeving.

Integratie van de receptie en restaurant en brasserie.
Een persoonlijk ontvangst op een duidelijke ontvangstplek voor bezoekers.
Gastvrouwen en -heren hebben meer tijd en aandacht voor de bewoners en bezoekers, doordat de administratieve taken van de receptie ergens anders worden gedaan.
De nieuwe restauratieve voorziening meer zichtbaar vanaf de voorkant van de locatie , onder andere vanwege de wijkfunctie.
Er komt een multifunctionele ruimte voor diverse activiteiten, zoals Alzheimercafé, beweeg-activiteiten en optredens van artiesten.
Diverse ruimtes, onder andere voor de pedicure en fysiotherapeut, worden verbeterd.

Er is gekozen voor een prachtige prominente uitgifte, die door IAA Architecten knap is geïntegreerd in de kenmerkende, bestaande bouw. Vanuit de uitgifte wordt de warme maaltijd verstrekt aan bewoners die vanuit het zitgedeelte zicht hebben op de binnentuin aan de voorkant van het pand. Hier is tevens een brasserie-functie gecreëerd met winkelvoorziening voor bewoners, gasten en medewerkers. Ook de receptie heeft een andere invulling, geïntegreerd in het totaalconcept. Er is geen aparte balie meer. Naast de zogenoemde hardware krijgen ook de medewerkers de nodige aandacht. Zij worden begeleid om volgens het nieuwe concept te gaan werken.

AAG heeft Zorgcentra De Meerlanden begeleid bij de ontwikkeling van het gastvrijheidsconcept, de realisatie van de uitgifte en het begeleiden van de medewerkers.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search