Skip to content

Afgelopen jaren heeft Koninklijke Kentalis een visie gevormd op de toekomst van het vastgoed van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een ontwikkelplan met als doel het vastgoed van Koninklijke Kentalis toekomstbestendig te maken en optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van haar leerlingen, cliënten en medewerkers. De organisatie heeft AAG gevraagd haar hierbij te helpen.

Het huidige hoofdkantoor in Sint-Michielsgestel wordt afgestoten en komt terug op twee locaties in het land: in Utrecht en in een nieuw pand in Sint-Michielsgestel. Twee zogenoemde Stepping Stones. Utrecht zal het bestuurscentrum worden, met als karakter een centraal ontmoetingshart. Naast werkplekken voor de Raad van Bestuur en nieuwe flexibele werkplekken voor medewerkers van Kentalis, komen er ook een audiologisch centrum, ruimte voor vroegbehandeling en trainingsruimtes. Overige ondersteunende diensten gaan zich vestigen op de nieuwe locatie in Sint-Michielsgestel.

Koninklijke Kentalis wil op de nieuwe Stepping Stones een breed gedragen gastvrijheidsconcept realiseren, waarbij beleving, herkenbaarheid en uniformiteit centraal staan. Hiervoor moet een concept worden ontwikkeld met een aantal kenmerken:

Uniformiteit, integrale verantwoordelijkheid en herkenbaarheid in ontvangst & horeca en alles daaromheen, zoals de koffievoorzieningen en de vergaderservice.
De combinatie van ontmoeten, verbinding met de doelgroep en beleving is belangrijk. Daarnaast moet worden bepaald welke rol er is weggelegd voor de doelgroep in de vorm van participatie.

Resultaat

Vanuit een visie op gastvrijheid en bijbehorende kaders heeft AAG de basis voor het gastvrijheidsconcept gevormd. Een uniform en klantgericht belevingsconcept voor ontvangst en restauratieve voorzieningen. Toepasbaar voor beide locaties. Omschreven in heldere formules om verder te implementeren. Een basis voor de dienstverlening van het facilitair bedrijf (soft- en hardware) op de Stepping Stones van Koninklijke Kentalis.

De organisatie gaat nu zelf aan de slag met de implementatie van het concept.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search