Skip to content

GGZ Noord-Holland-Noord

Met 2.200 toegewijde medewerkers biedt GGZ Noord-Holland-Noord (NHN) vanuit circa 40 locaties geestelijke gezondheidszorg aan bewoners in de regio Noord-Kennemerland, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. De medewerkers van GGZ NHN werken zowel vanuit deze locaties als bij de cliënten thuis.

In Heiloo bezit GGZ NHN het historische Landgoed Willibrordus. Enkele gebouwen op het Landgoed voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. AAG helpt GGZ NHN met de ontwikkeling van de nieuwbouw. In 2016 is GGZ NHN gestart met de visieontwikkeling voor het Landgoed, op basis van het gedachtengoed van “Redesigning Psychiatry”. Vanuit het principe van ‘omgekeerde integratie’ zal het Landgoed een plek worden die niet alleen bijdraagt aan het herstel van de cliënten maar ook een fijne wijk wordt om te wonen en te werken, die naadloos aansluit op haar omgeving.

Vanuit de ontwikkelde visie op het Landgoed heeft AAG GGZ NHN begeleid en ondersteund bij de ontwikkeling van de huisvestingconcepten en de Programma’s van Eisen, voor de nieuwbouw aan de forensische kliniek en een High Intensive Care.

Vervolgens heeft AAG de businesscase opgesteld en de analyse van de financieringsbehoefte begeleid waarna GGZ NHN in contact is gebracht met de treasury-specialisten Thésor die heeft geholpen bij de marktverkenning en beoordeling van de financieringsopties.

Nadat er groen licht was gegeven voor de verdere ontwikkeling van het project is onder leiding van AAG de ontwerpfase ter hand genomen. AAG voert namelijk voor beide projecten het volledig projectmanagement, van ontwerpbegeleiding tot aanbesteding, en de begeleiding tijdens de bouw.

Ondanks de sterk gestegen bouwkosten zijn er eigentijdse gebouwen ontworpen die de behandeling en zorg ondersteunen en bijdragen aan het welzijn van cliënten en medewerkers. Het prijsvormingstraject van de nieuwbouw voor de HIC is momenteel gaande en de start van de bouw na de zomer van 2024 verwacht.

Binnenkort zal ook het prijsvormingstraject voor de aanbouw/nieuwbouw aan de forensische kliniek De Hooge Venne starten. Volgens planning zal de aanbouw/nieuwbouw van de FPA kort na de start van de nieuwbouw van de HIC starten.

Ook de voorbereidende werkzaamheden worden begeleid door AAG. Om de realisatie van de twee nieuwe zorggebouwen mogelijk te maken zijn in het najaar van 2023 de ondergrondse infrastructurele werkzaamheden gestart en is het nieuwe energiegebouw ten behoeve van trafo’s, WKO en noodstroomaggregaat opgeleverd.

Waarom AAG

De slogan ‘AAG maakt de zorg’ is een wezenlijk onderdeel van de samenwerking met GGZ NHN. Vanuit haar brede expertise en sterke betrokkenheid kan AAG gestalte geven aan de visie van GGZ NHN om de gespecialiseerde omgeving tot stand te brengen waar de betere zorg geleverd kan worden.

De advisering en het projectmanagement van de initiatieven van GGZ NHN op Landgoed Willibrordus worden verzorgd door onze collega’s Gerjan Kampman en Peter van Dijk.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search