Skip to content

GGz Centraal

GGz Centraal heeft AAG gevraagd een gastvrij dienstverleningsconcept te ontwikkelen voor een nieuw Bruisend Hart op locatie Veldwijk in Ermelo. Locatie Veldwijk is onderdeel van GGz Centraal, een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in het midden van Nederland. Bij GGz Centraal kan iedereen met psychische of psychogeriatrische problemen terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding; zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen.

Ontwerpfase

Herontwikkeling van het terrein zorgt voor afstoting van diverse gebouwen. Hierdoor worden activiteiten rondom behandeling, dagbesteding, restauratieve voorzieningen en ontvangst en werkzaamheden met een arbeidsmatig karakter in de toekomst ondergebracht in één nieuw gebouw, een zogenoemd Bruisend Hart.

In de eerste fase heeft een externe partij de projectgroep en diverse stakeholders meegenomen in de eerste verkenning en vanuit de input een functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen voor Dagbesteding en Werk, Werkcentraal en restauratieve voorzieningen opgeleverd. Hierin is duidelijk weergegeven hoe alle activiteiten van behandeling, dagbesteding en arbeidsmatig karakter in de toekomst samenkomen in het nieuwe pand. De architect is vanuit deze plannen het vlekkenplan gaan schetsen. Voordat het definitief ontwerp door de architect werd opgeleverd, heeft AAG samen met de projectgroep een helder beeld gevormd van de toekomstige dienstverlening in het Bruisend Hart. Wie, wat, waar, wanneer en hoe gaan we de ontvangst en restauratieve voorzieningen vormgeven? Zo is het concept leidend voor de tekening en niet andersom.

De input en het meedenken van AAG hebben we als steun ervaren. Zeker de wijze van de ander te bevragen hebben wij allen als positief en prettig ervaren en nemen we mee naar andere bijeenkomsten. Dit is echt een kracht en kwaliteit die de medewerker heeft ingezet en waardoor wij ook dit spoor zitten.

Harma van de Brake
teamleider dagbesteding & werk en Horeca & Catering

Inspiratie

Om vernieuwend en ondernemend te zijn in de projectgroep, is eerst inspiratie opgehaald. Vanuit een werkbezoek, het delen van voorbeelden en door hen mee te nemen in trends en ontwikkelingen rondom eten, drinken, ontmoeten en gastvrijheid, heeft de projectgroep geholpen om een dienstverleningsconcept met ambitie te ontwikkelen. De herontwikkelingen op het terrein wordt de GGz omringd door nieuwe buurtbewoners. Die willen we in de nieuwe concepten naar binnenhalen. De GGz in de wijk, maar ook de wijk binnen de GGz! We hebben vier deelconcepten uitgewerkt, die in de toekomst zorgen voor samenwerking tussen horeca en dagbesteding én voor een positieve benadering van gezondheid en leefstijl. Aan de hand van een business case zijn de concepten onderbouwd en getoetst op haalbaarheid en betaalbaarheid.

Op dinsdag 22 september zijn de concepten gedeeld met bewoners en medewerkers. En die zijn met veel enthousiasme ontvangen! Ze kunnen niet wachten om straks een bezoek te brengen aan de nieuwe horeca op het terrein.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search