Skip to content

Fivoor

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo draagt Fivoor bij aan de veiligheid van de samenleving en kan Fivoor het perspectief voor haar patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Na een fusie in 2018 en het langdurig uitvallen van de manager vastgoed, facilitair & inkoop, had Fivoor ondersteuning nodig om de de afdeling weer toekomstbestendig te maken.

Samenvoeging vastgoed en facilitair

Fivoor is per 1 januari 2018 formeel een fusieorganisatie van de Palier, Aventurijn en de Kijvelanden. Dit heeft ook geleid tot de samenvoeging van de facilitaire en vastgoed onderdelen van de afzonderlijke fusiepartners.

Door het langdurig uitvallen van de manager vastgoed, facilitair & inkoop kwam de vraag om tijdelijke invulling van deze functie. Daarnaast was de opdracht om een toekomstbestendige afdeling Vastgoed, Facilitair & Inkoop (VF&I) neer te zetten. De fusie had plaatsgevonden, maar er was nog geen nieuwe afdeling VF&I voor geheel Fivoor uitgewerkt. Daarnaast waren aandacht voor de medewerkers en veiligheid belangrijke thema’s.

“AAG en Fivoor en haar voorgangers hebben een lange geschiedenis waarin AAG steeds weer laat zien hoe professionele en efficiënte dienstverlening eruit ziet. Wij hadden al hele goede ervaringen op financieel gebied en nu ook op het domein van vastgoed en facilitair. Met een goede basis in de hand bouwen wij verder aan een sterk bedrijf.”

Jeroen Gast
bestuurder

Een toekomstbestendige afdeling

Een senior management consultant van AAG is per 1 januari 2019 gestart als interim manager bij Fivoor. Nadat hij eerst de medewerkers binnen het team leerde kennen, is hij gestart met het uitwerken van een toekomstbestendige afdeling VF&I. Eerst zijn de behoeften op het gebied van vastgoed, facilitair en inkoop opgehaald bij de managers binnen het primaire proces. Naast de dagelijkse aansturing van de afdeling en het oppakken van allerlei op het pad komende vraagstukken, heeft de consultant een organisatievoorstel uitgewerkt dat met het MT, RvB en OR is besproken en definitief is gemaakt. Aan het einde van de opdracht is een nieuwe manager vastgoed, facilitair en inkoop geworven. Inmiddels heeft overdracht aan deze nieuwe functionaris plaatsgevonden, die vervolgens verder is gegaan met het opbouwen van de afdeling.

Het resultaat van de opdracht is dat er een duidelijke blauwdruk ligt van hoe de afdeling er uit moet komen te zien. De opvolger is momenteel druk bezig om in personele, maar ook procesmatige zin de afdeling conform het plan vorm te geven.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search