Skip to content
Terug naar kennisbank

Wijzingen Wet tegemoetkoming Loondomein (WTL) vanaf 2025

Het inwerkingtredingsbesluit met wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein is in het Staatsblad gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft, het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer afgebouwd en worden de criteria voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer verruimd.

Afschaffen LIV

Het LIV vervalt volledig vanaf 1 januari 2025. Het LIV was bedoeld als stimulans voor werkgevers om vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden, maar draagt maar beperkt bij aan de kansen voor deze groep.

Afbouw LKV oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt vanaf 2025 stapsgewijs afgebouwd. Dat houdt in dat voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024, het LKV oudere werknemer voor het jaar 2025 wordt verlaagd. Per 2026 wordt dit LKV afgeschaft. Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 verandert er niets aan het LKV.

Verruiming LKV herplaatsen werknemer met arbeidshandicap

Daarnaast worden vanaf 2025 de criteria verruimd voor het LKV herplaatsen arbeidshandicapte werknemer. Met de verruiming komen meer werkgevers in aanmerking voor dit LKV wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search