Skip to content
Terug naar kennisbank

Wijzigingen UWV

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe het UWV de regels toepast bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de ontslagprocedure.

Uitvoeringsregels ontslag zijn gewijzigd

De Uitvoeringsregels zijn bijgewerkt met de nieuwste informatie en op verschillende plekken uitgebreid. Bijvoorbeeld over de procedure als er bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nog geen WIA-beslissing is. En over onderwerpen zoals:

  • collectief ontslag
  • de cao-ontslagcommissie
  • de mogelijkheid van arbitrage
  • het inzagerecht in een ontslagdossier
  • aanvullend uitstel bij een voorlopige aanvraag

Uploaden Re-integratieverslag (RIV) verbeterd

Veel werkgevers vonden het lastig om de RIV-documenten op de juiste manier te uploaden. Het UWV heeft daarom samen met werkgevers bekeken hoe het beter kan.

De RIV-upload is dan ook sinds maart 2023 verbeterd. Hierdoor kun je makkelijker de juiste RIV-documenten uploaden. Jouw werknemer heeft deze documenten nodig om een WIA-uitkering aan te vragen. Ook zijn kopieën van de WIA-beslissingen weer zichtbaar en vind je er nu andere WIA-brieven. Lees meer over deze verbeteringen.

Per 1 juli 2023 verplichte visie geven op re-integratietraject in plan van aanpak

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is.

Voor werknemers van wie de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 ligt, is overgangsrecht opgenomen om te voorkomen dat werknemers en werkgevers in het al opgestelde plan van aanpak, de bijstellingen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie verplicht worden om achteraf alsnog hun visies op het re-integratietraject op te nemen. De maatregel geldt daarom voor de stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

In situaties waarin sprake is van samengesteld ziekteverzuim worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Als hierdoor de eerste ziektedag voor 1 juli 2023 ligt, geldt de maatregel alleen voor de stukken die na die datum zijn opgesteld. Dit staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search