Skip to content
Terug naar kennisbank

Wijzigen code “Aard arbeidsverhouding” bij BBL

Als een BBL-leerling een contract krijgt bij een werkgever om zijn praktijkdeel van de opleiding te volgen, vult de werkgever code 83 (beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)) in bij de rubriek “aard arbeidsverhouding” in de loonaangifte. Hierdoor wordt de lage WW-premie berekend.

Code 83 (BBL) mag de werkgever pas opgeven in de aangifte loonheffing als aan alle voorwaarden voor het toepassen van de lage AWF-premie voor de BBL’er is voldaan, dat wil zeggen een getekende 2-partijenovereenkomst die is opgenomen in de administratie van de werkgever. Pas dan mag de code “aard arbeidsverhouding” met de waarde “83” toegepast worden.

Een vraag die vaak in de praktijk gesteld wordt is: Mag de werkgever de code “aard arbeidsverhouding” gedurende het IKV in loonaangifte aanpassen?

Ja, dat mag als door de toevoeging van de BBL-overeenkomst aan de bestaande arbeidsovereenkomst civielrechtelijk geen nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat.

Als door toevoeging van de BBL-overeenkomst civiel geen andere arbeidsovereenkomst ontstaat, blijft de bestaande IKV doorlopen. De werkgever moet in de inkomstenperiode, op de dag waarop de BBL-overeenkomst ingaat, de code “aard arbeidsverhouding” 01 (arbeidsovereenkomst) wijzigen in 83 (BBL).

Voor de BBL geldt de lage AWF-premie, maar dat geldt pas voor loon dat genoten wordt uit die arbeidsovereenkomst op of na de 1e dag van het eerstvolgende tijdvak. Stel dat de werkgever de (getekende) overeenkomst pas op 10 mei zou opnemen in zijn administratie, dan geldt code 83 pas vanaf 10 mei en gaat de lage AWF-premie pas per 1 juni in.

Als een lopende arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een BBL-arbeidsovereenkomst, is dat meestal wel een andere arbeidsovereenkomst en dient er een nieuw IKV aangemaakt te worden.

Als de werknemer bij een werkgever werkt op basis van een BBL-overeenkomst, maar daarnaast ook nog (bijvoorbeeld in het weekend) werkt op andere grond, dan moet dit loon voor werken op andere grond opgegeven worden in een aparte inkomstenverhouding, met een andere relevante code soort inkomstenverhouding (meestal code 15 of 11). Het gaat dan om een reguliere arbeidsovereenkomst, een fictieve dienstbetrekking of een publiekrechtelijke aanstelling. De code “aard arbeidsverhouding” is dan meestal 01.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search