Skip to content
Terug naar kennisbank

Werkwijzer Poortwachter wordt niet meer vernieuwd

Het UWV meldt op haar website dat de Werkwijzer Poortwachter niet langer wordt vernieuwd. Werkgevers kunnen belangrijke veranderingen en nieuws rondom re-integratie op uwv.nl vinden.

De meest recente en dus laatste wijziging van de Werkwijzer is die van 1 augustus 2022. Om de werkgever te helpen met de stappen die hij moet nemen en om zijn verantwoordelijkheden te benadrukken, is er een zogenoemd Quick Startdocument beschikbaar.

De Quick Start is een hulpmiddel voor werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven. In dit document staat kort uitgelegd wat je moet doen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt vanaf de eerste ziektedag tot aan het moment dat de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen. Er staat in wat jouw taken zijn bij een kortdurende ziekte. Maar ook wat je moet doen als de werknemer na langere arbeidsongeschiktheid moet re-integreren.

De Quick Start is geen vervanging voor de Werkwijzer Poortwachter. In de Werkwijzer Poortwachter staat uitgebreidere informatie vermeld.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search