Skip to content
Terug naar kennisbank

Wat te doen als je ook zorg in de Wlz wilt gaan leveren?

Als groeiende zorgaanbieder kan de wens bestaan om gecontracteerd te worden voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Waar te beginnen?

Om als nieuwe zorgaanbieder in de Wlz zorg te mogen bieden en betaald te krijgen dient er een contract aangegaan te worden met het zorgkantoor. In Nederland heeft iedere regio één zorgkantoor. Met welk zorgkantoor zaken gedaan moet worden is afhankelijk van de regio waar de zorg wordt geleverd. Dit is op te zoeken op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Om de mogelijkheden vooraf in te schatten is het raadzaam het inkoopbeleid 2025 van het betreffende zorgkantoor te lezen, op 1 juni 2024 wordt het inkoopbeleid gepubliceerd. In veel gevallen zal een contract pas op zijn vroegst op 1 januari 2025 in kunnen gaan. Dit betekent niet dat je nog tijd genoeg hebt en pas op het eind van het jaar tot actie hoeft over te gaan. In het inkoopbeleid staat aangegeven voor wanneer de aanvraag van een nieuwe zorgaanbieder binnen dient te zijn, meestal is dat in de zomer. Bij het aanmelden vraagt het zorgkantoor om de aanlevering van informatie, hierbij kun je onder andere denken aan een bestuursverklaring, een ondernemingsplan en overige documenten ter onderbouwing. Ook worden er nog aanvullende eisen gesteld zoals het voldoen aan de Governancecode Zorg. Op de site van het zorgkantoor van de betreffende regio is meer specifieke informatie te vinden.

Let op, voorafgaand aan het aanmelden als nieuwe zorgaanbieder dient eerst een Wlz AGB (algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners) code aangevraagd te worden.

  • Om een AGB code aan te vragen moet er voldaan worden aan de Wet Toetreding Zorgaanbieder (Wtza). Zie voor meer informatie.
  • De AGB code kan aangevraagd worden via Vektis.

Vecozo is in het algemeen nodig om als zorginstelling te kunnen inschrijven voor een contract met het zorgkantoor. Ook de declaraties lopen via Vecozo. Voor aansluiting dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden. Het softwarepakket moet een koppeling kunnen maken met Vecozo om de zorg te kunnen declareren.

Als aan alle randvoorwaarden voldaan wordt zal het zorgkantoor beoordelen, vaak door middel van een ingevulde vragenlijst of een inkoopgesprek, of er daadwerkelijk een overeenkomst tot stand zal komen. Als de overeenkomst tot stand komt dient een NZA-code aangevraagd worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Al met al heel wat stappen die doorlopen moeten worden, dus als je in 2025 zorg in de Wlz wil gaan leveren. Dan is dit het moment om te beginnen!

Hulp of ondersteuning nodig?

Neem gerust contact op met mij (s.kouwenberg@aag.nl) of een van mijn collega’s.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search