Skip to content
Terug naar kennisbank

Voorwaarden lage WW-premie is aangepast

Een arbeidsovereenkomst of addendum hoeft niet schriftelijk te zijn ondertekend door werkgever en werknemer. Wel moet deze schriftelijk zijn vastgelegd door werkgever en werknemer.

Addendum

Eén van de voorwaarden voor de lage WW-premie is dat een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft. Dit mag ook een addendum zijn. In het verleden moest dit addendum schriftelijk zijn ondertekend door werknemer en werkgever. Dit is nu aangepast. Het is voldoende als de werkgever en werknemer het addendum schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan blijken uit een ondertekening maar bijvoorbeeld ook uit een e-mail, WhatsApp bericht of een digitaal HR-systeem.

Digitale arbeidsovereenkomst

Aan de eis dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd, voldoe je ook bij een digitale arbeidsovereenkomst. Je mag een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld ook scannen of opslaan in een HR-systeem.

BBL-leerling

Voor een werknemer met een leerwerkovereenkomst op grond van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt altijd de lage WW-premie. De lage WW-premie mag pas toegepast worden  nadat de werkgever, de werknemer en de school de leerwerkovereenkomst hebben ondertekend. Wordt de laatste handtekening gezet na de ingangsdatum van de leerwerkovereenkomst? Dan mag je over de tussenliggende periode de lage WW-premie niet toepassen. Je toetst op de 1e dag van het aangiftetijdvak of aan de voorwaarden voor de lage WW-premie is voldaan.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search