Skip to content
Terug naar kennisbank

Voorstel voor aanpassing bedragen voor indeling bedrijfsklasse zorgorganisaties ten behoeve van de jaarverantwoording

Op de website van jaarverslagenzorg, nieuwsbericht 8-1-2024 is een voorstel gepubliceerd voor het hanteren van nieuwe bedragen voor de bedrijfsklasse voor zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. De indeling van de bedrijfsklasse bepaalt de mate van verantwoording die een zorgorganisatie moet afleggen in de jaarrekening en het bestuursverslag. Doel van de aanpassing is om de lasten voor zorgaanbieders te verlagen en de capaciteit op de controlerende accountants te verminderen. De vraag is of dit in de praktijk altijd opgaat.

Naar verwachting zal de wijzigingsregeling “Regeling openbare jaarverantwoording WMG” in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd. Het voorstel is echter dat aanbieders de aangepaste grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023. Een organisatie valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet aan minimaal twee van de onderstaande criteria. Concreet betekent dit dat in vergelijking met voorgaande jaren ook uitgegaan moet worden van de aangepaste grensbedragen.

Hoewel de nieuwe bedragen met 25% zijn verhoogd, is het aantal werkzame personen per bedrijfsklasse ongewijzigd gebleven. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat ondanks dat de grensbedragen zijn aangepast jouw indeling op basis van het laatste criteria toch ongewijzigd blijft. Mocht je wel in een lagere bedrijfsklasse ingedeeld worden, dan heeft dit invloed op het aantal verplicht op te stellen documenten en de mate van transparantie in de bedrijfsvoering. Hierbij geldt dat meer informatie geven altijd mag, minder niet.

Jaarverantwoording en controle

De mate van verantwoording, het aantal op te stellen documenten, zoals bestuursverslag, balans en resultatenrekening is per bedrijfsklasse verschillend. Ook het hebben van een verplichte controleverklaring mag bij de bedrijfsklasse micro en klein achterwege worden gelaten, mits je statuten dit toestaan.

De mate van zekerheid ligt bij deze soort verklaringen lager dan bij een controleverklaring. Indien jouw organisatie echter wel een controleverklaring nodig heeft bij het nacalculatieformulier Wlz, WMO of subisidieverantwoording, kan het uit financiële overwegingen toch aantrekkelijker zijn om toch direct voor een controleverklaring te kiezen. Je accountant kan jou hierin van meer informatie voorzien.

AAG helpt organisaties bij het opstellen van de jaarrekening. Wij kunnen dit voor je uit handen nemen of op locatie ondersteunen. Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search