Skip to content
Terug naar kennisbank

Voorlopige beschikking Tegemoetkomingen Loondomein

Heb je als werkgever recht op één of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)? Dan ontvang je vóór 14 maart 2024 van het UWV de voorlopige beschikking Wet tegemoetkoming loondomein. Hieronder vallen het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Het jeugd-LIV is per 1 januari 2024 afgeschaft. De uitbetaling van deze tegemoetkoming over 2023 vindt echter nog wel plaats in 2024.

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op LKV, LIV of jeugd LIV. De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2023 die tot en met 31 januari 2024 zijn gedaan. Indien je bij de controle concludeert dat er fouten in de voorlopige beschikking zitten, dan dien je deze te corrigeren vóór 1 mei 2024 via de loonaangifte.

Ontvang je géén beschikking, maar heb je wel recht op een tegemoetkoming neem dan contact op met het UWV, via telefoon Werkgevers: 088 – 898 92 95.

Het traject van vaststelling en uitbetaling Wet tegemoetkoming loondomein zal als volgt plaatsvinden:

 • Voorlopige beschikking
  Je ontvangt vóór 14 maart 2024 een vooraankondiging van het UWV met een voorlopige berekening van het afgelopen jaar. Controleer deze voorlopige beschikking goed.
 • Niet eens met voorlopige beschikking
  Ben je het niet eens met deze voorlopige berekening dan kun je eventuele fouten tot en met uiterlijk 1 mei 2024 herstellen door het insturen van correctieberichten op de ingediende loonaangiften over 2023.
 • Correcties na 1 mei
  De hoogte van de tegemoetkoming over 2023 berekent het UWV aan de hand van gegevens zoals deze op 1 mei 2024 in de polisadministratie staan. Correcties die de Belastingdienst ná 1 mei 2024 ontvangt, komen wel in de polisadministratie, maar blijven buiten de berekening van het LIV, jeugd- LIV en LKV.
 • Definitieve beschikking
  De Belastingdienst krijgt de definitieve gegevens van het UWV en maakt hiervoor een beschikking op. Deze beschikking wordt vóór 1 augustus 2024 naar de werkgever verstuurd.
 • Uitbetaling
  De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen zes weken na de datum op de definitieve beschikking aan de werkgever.
 • Bezwaar / klachten
  Het UWV is verantwoordelijk voor het afhandelen van vragen en klachten die betrekking hebben op de voorlopige berekening. De werkgever kan tegen de definitieve berekening bij de Belastingdienst bezwaar maken. Tegen de uitspraak op dit bezwaar kan beroep en indien nodig hoger beroep bij de rechter worden aangetekend. Het afhandelen van vragen, klachten en bezwaar en beroep over de doelgroepverklaring vindt deels plaats bij het UWV en deels bij de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van het UWV.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search