Skip to content
Terug naar kennisbank

Voorkom naheffing bij werknemers

Als een werknemer een eenmalige vergoeding ontvangt, dan wordt deze belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. In 2015 is aangekondigd dat zowel de inkomensafhankelijke opbouw als afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt. Dit moet zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting.

De werknemer zal bij de uitbetaling van bijvoorbeeld het vakantiegeld of IKB (Individueel Keuze Budget) een aanzienlijk hoger netto bedrag overhouden. De uitbetaling van de eenmalige vergoeding wordt belast conform het fiscale jaarloon van het voorgaande jaar. Wanneer de werknemer in de loop van een jaar in dienst treedt, dan wordt het fiscale jaarloon naar rato omgerekend.

Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van de werknemer, wordt het verrekeningspercentage toegepast conform onderstaande tabel.

Witte tabel bijzondere beloning voor een inwoner van Nederland (uitgave januari 2023):

Met dit percentage wordt de opbouw en afbouw van de arbeidskorting en de afbouw van de algemene heffingskorting toegepast op eenmalige beloningen. Met het positieve percentage corrigeer je het teveel aan loonheffingskorting, met het negatieve percentage het tekort. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen mag je het verrekeningspercentage optellen bij het percentage uit de kolom ‘standaardtarief’.

In de praktijk betekent dit dat vooral werknemers met een lager fiscaal jaarloon (tussen € 10.698 en € 21.483) netto meer vakantiegeld of IKB zullen ontvangen. Dit komt omdat hier sprake is van een aangepast percentage van het bijzonder tarief. Bij een fiscaal jaarloon tussen € 10.698 en € 11.600 geldt een percentage van 28,70%, bij een fiscaal jaarloon tussen € 11.600 en € 21.483 geldt een percentage van 7,07% en bij een fiscaal jaarloon tussen € 21.483 en € 22.661 geldt een percentage van 33,84%.

Let op: Gaat het fiscale jaarloon van de werknemer in de loop van 2023 minder bedragen dan € 11.600 of méér bedragen dan € 21.483 door bijvoorbeeld een aanpassing van de contracturen, dan dient het fiscale jaarloon bijzondere beloning aangepast te worden zodat er voldoende loonbelasting/ premievolksverzekeringen wordt ingehouden.

Is dit van toepassing bij de werknemer dan is het raadzaam de werknemers te informeren over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek tot aanpassing van het fiscale jaarloon (bijzondere beloningen). Hiermee kan de werknemer een mogelijke naheffing op de inkomstenbelasting voorkomen of beperken.

Heb je de salarisadministratie geoutsourcet bij AAG en heb je werknemers op wie bovenstaande van toepassing is, geef dan vóór de salarisproductie van november/december 2023 de verzoeken tot aanpassing van het fiscale jaarloon door aan jouw contactpersoon.

De werknemer kan alleen zelf een verzoek indienen bij de werkgever tot een hogere inhouding van de loonbelasting/premievolksverzekeringen op de eenmalige vergoeding.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search