Skip to content
Terug naar kennisbank

Voorgenomen wijzigingen in WW premie gaan niet door

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB beoogt de balans tussen zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te herstellen.

Onderdeel daarvan is het stimuleren van vaste contracten. Dit wordt onder andere gerealiseerd met premiedifferentiatie in de Werkloosheidswet (WW). Werkgevers betalen hierdoor een lagere premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Met de Kamerbrief over premiedifferentiatie WW heeft minister Van Gennip (SZW) op 7 juni 2023 de Tweede Kamer over de stand van zaken van onderstaande onderwerpen met betrekking tot WW-premiedifferentiatie geïnformeerd.

  1. de voorgenomen wijzigingen in het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten;
  2. de nog niet ingevoerde herzieningssituaties waarbij met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet worden afgedragen;
  3. de motie Wiersma-Heerma over seizoensarbeid.

Op basis van gevoerde gesprekken over deze onderwerpen heeft de minister besloten enkele wijzigingen niet door te voeren:

  • Tijdelijke contractuele urenuitbreiding bij lage WW-premie blijft mogelijk.
  • Arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen blijft onder voorwaarden bij lage WW-premie mogelijk.
  • Bij het herzien van de lage WW-premie naar de hoge WW-premie wordt herzieningssituatie 3 voorlopig niet ingevoerd en herzieningssituatie 4 definitief niet ingevoerd.
  • Seizoensarbeid wordt niet uitgezonderd van de hoge WW-premie.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar deze Kamerbrief.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search