Skip to content
Terug naar kennisbank

Voedingskosten ZPM 2024

Inzicht in je voedingskosten is belangrijk in de huidige zorgmarkt waarin budgetten onder druk staan. Voor de WLZ deelt Stijn Creemers al enige jaren steeds het normbedrag voor voeding per dag. Ook elders in deze nieuwsbrief kun je dit bedrag voor 2024 terugvinden. Inmiddels is er ook meer inzicht in wat organisaties met een ZPM begroten voor voeding. En dat is altijd handig om inzichtelijk te hebben.

Materiële kostprijs referenties

Voor wat betreft ZPM wordt veelal gewerkt met een materiële kostprijs voor voeding (per patiënt). Deze kostprijs verhoudt zich bij een aantal onderzochte GGZ organisaties tussen € 7,75 en € 9,50 per cliënt per dag. Deze bedragen zijn exclusief dranken. Voor dranken nemen we een  kostprijs van € 0,95 per dag. Dan komen we op gemiddeld € 9,60. Twee andere GGZ instellingen hanteren € 10,25 en € 10,50 inclusief dranken. Gemiddeld komen we op € 9,98.

En het Nibud?

Toepasbaar op organisaties die met een ZPM werken is het budget dat het Nibud jaarlijks afgeeft voor voeding. Het Nibud geeft inzicht in wat voeding minimaal zou moeten kosten per persoon. Zie onderstaande tabel voor een aantal doelgroepen. Dit zijn de cijfers van 2024 en betreffen de dagelijkse minimale kosten voor voeding per persoon exclusief dranken.
Totale materiële kosten voor de voedingsdag verhouden zich ongeveer tussen de € 7,50 en € 8,30. Inclusief dranken is dat € 8,45 en € 9,25. Gemiddeld komen we op € 8,85 aan minimale kosten volgens Nibud.

Wlz

Binnen de Wlz maak ik onderscheid in de inkoopkosten voor voeding bij het vers koken van de warme maaltijd of het convenience inkopen. Aangezien de waarheid vaak ergens in het midden ligt hanteer ik de volgende inkoopkosten per voedingsdag: € 9,69.

En jouw organisatie?

Je ziet dat er niet zoveel verschil zit in de materiële kostprijs ofwel inkoopkosten van de voedingsdag. Bij referenties die werken met een ZPM zien we een wat hogere kostprijs dan in de Wlz. Dat kan verklaard worden doordat cliënten in de Wlz vaak een oudere doelgroep is waarbij de voedingsbehoefte afneemt. Het Nibud hanteert een lagere norm maar dat betreffen minimale kosten en bovendien zijn die cijfers gebaseerd op supermarktprijzen die vaak wat lager liggen dan de inkooprijzen bij de leveranciers waar zorgorganisaties mee werken.
De vraag is: Is jouw begroting passend bij bovengenoemde cijfers of hanteer je hele andere bedragen? En de werkelijkheid? Heb je die inzichtelijk? Wil je hulp bij het inzichtelijk maken en het vervolgens toekomstbestendig inrichten van de maaltijdvoorziening, neem dan contact met ons op!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search