Skip to content
Terug naar kennisbank

Vereenvoudiging verlofstelsel

Het huidige verlofstelsel is te complex en onoverzichtelijk, vindt de SER (Sociaal-Economische Raad). Daarom adviseert de raad het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen (vastgelegd in de huidige Wet arbeid en zorg) te vereenvoudigen en te bundelen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof.

Dit advies over maatschappelijk verlof vloeit voort uit het middellangetermijnadvies van de SER getiteld Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving uit 2021. Daarin doet de SER diverse voorstellen voor het realiseren van brede welvaart voor alle Nederlanders. Verlof is bij uitstek een modern instrument om die brede welvaart te realiseren.

Het doel ervan is om de band met de arbeidsmarkt in stand te houden, terwijl er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor andere activiteiten. De SER heeft in de afgelopen jaren tal van adviezen uitgebracht over verlof en kinderopvang en heeft daarbij steeds aangegeven dat het loont om daarin te investeren. Door de arbeidsmarktkrapte is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die willen werken, ook kunnen werken. Omdat een groeiend aantal werkenden op enig moment in het leven zorgt voor een ander – een kind, een ouder, of een andere naaste – is het belangrijk het combineren van werken en zorgen zo goed mogelijk te faciliteren. Verlof is één van de middelen om dat te doen. Volgens de SER is het huidige stelsel voor werknemers en werkgevers te complex en onoverzichtelijk.

In dit advies beveelt de SER het kabinet aan om de huidige verlofregelingen onder te brengen en te stroomlijnen in een nieuwe Wet “Maatschappelijk Verlof” met drie pijlers:

  • Zorg voor kinderen:
    De SER raadt aan om de betaalde verlofregelingen rond de komst van een kind te vereenvoudigen. Hierbij wordt gepleit voor administratieve aanpassingen in aanvraagprocedures, betalingsvoorwaarden en communicatie, om het verlof toegankelijker te maken voor ouders.
  • Zorg voor naasten:
    Mantelzorg moet volgens de SER een duidelijkere plek krijgen binnen het verlofstelsel. Het advies is kort- en langdurend zorgverlof samen te voegen en ook mantelzorg hieronder te scharen. De financiering zou meer evenredig verdeeld moeten worden, met een bijdrage vanuit publieke middelen.
  • Persoonlijk verlof:
    In het kader van persoonlijk verlof besteedt de SER bijzondere aandacht aan het faciliteren van rouwverlof, waarbij maatwerkafspraken en fiscale facilitering worden voorgesteld.

Daarnaast benadrukt de SER 3 belangrijke uitgangspunten: het streven naar meer eenduidigheid en toegankelijkheid, het verbeteren van de balans in financiële verantwoordelijkheid, en het bewerkstelligen van balans in zeggenschap via overleg tussen werkgever en werknemer over de opname van verlof.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de eindejaarsrapportage Balans in maatschappelijk verlof van SER.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search