Skip to content
Terug naar kennisbank

Vereenvoudiging van de sociale wetten

Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen. Een zeker en voorspelbaar inkomen bij ziekte en werkloosheid zodat de stap naar werk ook gemakkelijk kan worden gezet…

Hier werken de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan in de hele sociale zekerheid. Hoe zij dit doen is te lezen in de Vereenvoudigingsagenda sociale zekerheid en de Stand van de uitvoering die op 4 juni zijn aangeboden aan de Tweede Kamer.

De sociale zekerheid is door de jaren heen onbedoeld complex geworden. Die complexiteit kan bij mensen leiden tot onzekerheid over rechten, plichten, het inkomen en de ondersteuning. Mensen weten bijvoorbeeld niet op welke regeling zij recht hebben of kunnen niet voorspellen wat hun inkomen wordt als ze gaan werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt in veel wetten aan vereenvoudiging: zoals in de WW, Participatiewet, WIA, de kindregelingen en de AOW. Zo is er een verkenning naar samenvoeging van de kinderbijslag en het kindgebonden budget uitgevoerd. En worden er komend jaar opties voor vereenvoudiging van de Toeslagenwet en het partnerbegrip in de AOW uitgewerkt.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search