Skip to content
Terug naar kennisbank

Terugblik webinar zorgadministratieve start 2024

Met een hoog aantal deelnemers kijken we met enthousiasme terug op ons webinar ‘zorgadministratieve start 2024’ van 7 november jl. Aangezien de wijzigingen voor het aankomende jaar beperkt zijn, was er voldoende tijd om aandacht te geven aan de algemene aandachtspunten.

We begonnen met een korte blik op de actuele ontwikkelingen in de zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en blijven, de regie houden op hun leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Naast dat de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat, is ook de betaalbaarheid geen vanzelfsprekendheid.

Een goed georganiseerde jaarovergang voorkomt problemen. Zorg ervoor dat iedereen binnen de zorgorganisatie op de hoogte is van de nieuwe afspraken met de gemeentes, zorgverzekeraars, zorgkantoren en overige partijen. Wat mag er geleverd worden? Zijn er nieuwe registratie- en declaratieafspraken? Richt de systemen ook hierop in, zodat correctiewerk en risico’s op ongedeclareerde zorg worden voorkomen.

Hoewel de wijzigingen voor komend jaar beperkt zijn, is het goed deze wel in beeld te hebben.

Wet langdurige zorg

Voor de Wet langdurige zorg hebben we te maken met de nieuwe prestatie ‘gespecialiseerde zorg’. Levert jouw organisatie gespecialiseerde zorg, bekijk dan of er voor één of meer van deze zes nieuwe prestaties afspraken over zijn gemaakt, en richt deze prestatie en het bijbehorende tarief dan tijdig in. Communiceer dit ook naar de personen die de zorg leveren, zodat zij weten hoe dit geregistreerd moet worden. De wijziging bij de prestatie ‘behandeling paramedisch’ is dat de voorwaarde voor regiehouderschap is aangepast naar een meer functionele omschrijving. Een verpleegkundige of verpleegkundig specialist mag nu ook de rol vervullen van regiehouderschap. Wat betekent dat zij op deze prestatie mogen gaan schrijven.

Zorgverzekeringswet

Binnen de zorgverzekeringswet zijn er de nieuwe prestaties ‘hoogcomplexe technische thuiszorg*’ (*alleen voor organisaties die meedoen aan het experiment ‘cliëntprofielen verpleging en verzorging’) en ‘centrale coördinatie van zorg ten behoeve van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’. Levert jouw organisatie deze nieuwe prestaties, richt deze dan ook in het ECD/EPD in.

Sociaal domein

Voor het sociaal domein heeft de tweede kamer op 24 oktober jl. een motie aangenomen waarbij gemeenten uiterlijk vanaf 1 januari 2024 alleen nog maar Wmo-beschikkingen met een tijdsindicatie af mogen geven. Tussen gemeenten en zorgaanbieders die contracten hebben waarbij beschikkingen niet op basis van tijdsindicatie zijn, zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. De prestatie en het tarief voor de nieuwe beschikkingen moeten dan ook weer ingericht worden in het ECD.

Algemene aandachtspunten

Naast deze specifieke wijzigingen zijn er altijd algemene aandachtspunten die van belang zijn bij de start van een nieuw jaar. AAG heeft een handige checklist gemaakt die je gaat helpen overzicht te houden in de periode van de jaarovergang.

Op deze pagina kun je de checklist ‘zorgadministratieve start 2024’ downloaden om precies bij te houden welke acties al zijn ondernomen en wat er nog moet gebeuren. Hierin wordt aandacht besteed aan zowel de algemene aandachtspunten als de aandachtspunten per financiering. Ook vind je hier de presentatiesheets en de opname van het webinar.

Meer weten over de zorgadministratieve start 2024 of heb je ondersteuning nodig op de zorgadministratie? Wij helpen graag met extra capaciteit,  een adviseur of verbeteraar! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search