Skip to content
Terug naar kennisbank

Terugblik webinar beleidsregels 2024

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september jongstleden. In juli hebben wij reeds de schriftelijke samenvatting van de belangrijkste wijzigingen gedeeld.

Doordat de wijzigingen voor het aankomende jaar zeer beperkt waren, kon ook aandacht worden gegeven aan de begrotingsopgave, de inkoopkaders van zorgkantoren en zorgverzekeraars en de duurzaamheidsopgave.

Een dag voor het webinar werd duidelijk dat de landelijke richttariefpercentages werden opgehoogd en ook na Prinsjesdag werd duidelijk dat de € 225 miljoen bezuinigingen op de ouderenzorg (€ 100 miljoen meerjarig contracteren + € 125 miljoen kwaliteitskader) voorlopig “on hold” werden gezet en zijn doorgeschoven naar een volgend kabinet.

Hoewel dit gunstig (of minder ongunstig) nieuws is voor zorgaanbieders, neemt het de zorgen en de kloof tussen de loonkostenontwikkeling en de dekking in de tarieven voor volgende jaren niet weg. Hoewel de bezuinigingen zijn uitgesteld, zullen we nog moeten afwachten op welke wijze deze worden teruggedraaid. Met alleen het ophogen van de richttariefpercentages zijn weliswaar de inkooptarieven gestegen, maar is de contracteerruimte van zorgkantoren voorlopig nog steeds onveranderd gebleven. Er is een toenemend risico op een eerdere uitputting van de contracteerruimte, risico op overproductie, leegstand en oplopende wachtlijsten. Of het niet doorgaan van de bezuinigingen nu betekent dat de contracteerruimte van zorgkantoren wordt opgehoogd of dat tarieven nog zullen worden aangepast, is voorlopig onbekend. We wachten dit met spanning af.

Er ligt een behoorlijke opgave voor 2024. Hoewel de impact op de exploitatiebegroting voor 2024 wellicht wat minder geworden is, zal de transitieopgave onverminderd van kracht blijven. Zij het niet financieel gedreven, dan wel door de toenemende zorgvraag en toenemende arbeidskrapte. Ook hier hebben wij in ons webinar bij stil gestaan.

Daarnaast ligt er ook nog een opgave om de zorgorganisatie te committeren aan de greendeal 3.0 en te voldoen aan de duurzaamheidsopgave. Dit vraagt om focus, extra kosten en toekomstige investeringen.

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar hoe de begroting 2024 er uit zal zien. Het is immers ook maar de vraag of de impact door stijgende kosten, dalende budgetten in één jaar zijn op te vangen. Welke ruimte krijgt jouw organisatie van de Raad van Toezicht als ook het eigen vermogen wordt betrokken in het inkoopproces?  Ga hierover in gesprek met elkaar.

Mogelijke scenario’s:

  1. Niets doen: Het exploitatieresultaat was de afgelopen jaren goed en de impact is makkelijk op te vangen. Toon met behulp van een meerjarenprognose aan dat dit ook in de komende jaren het geval blijft;
  2. Schaafmethode: Er wordt kritisch gekeken naar de kosten van elk bedrijfsonderdeel, de inzet van personeel en de kosten van inkoopcontracten. Eventueel het herzien van de leningenportefeuille behoort ook tot de mogelijkheden;
  3. Het aanpassen van het zorgconcept: Het huidige zorgconcept wordt zodanig aangepast dat het past binnen de transitieopgave met ondersteuning van zorgprofessionals, mantelzorgers en zorgtechnologie. De strategie wordt voor de komende jaren herijkt.

Het is verstandig om een meerjarenbegroting op te stellen en door te rekenen wat de effecten zijn van de maatregelen die jouw organisatie gaat nemen. Zijn de maatregelen gelegen in kostensanering, uitbreiding van omzet of wellicht beiden?

Wil je de opname van het webinar terugkijken? Dat kan hier. Let op: de opname is beveiligd met een wachtwoord. Dat is ?5N+eu8X. De presentatiesheets kun je hier bekijken.

Wil je eens verder praten over de mogelijkheden, waarbij AAG kan ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search