Skip to content
Terug naar kennisbank

Start kostenonderzoek NZa voor GGZ en Forensische Zorg: basis voor tarieven 2026

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft afgelopen jaar aangekondigd dat zij in mei 2024 van start gaat met een uitgebreid kostenonderzoek binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). Dit onderzoek, dat betrekking heeft op de Zorgverzekeringswet en forensische zorg, heeft als doel om nieuwe, actuele tarieven vast te stellen die vanaf 2026 zullen gelden. De huidige tarieven dateren nog uit 2017 en zijn toe aan een grondige herziening, gezien de veranderingen en verschuivingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in de sector.

Achtergrond en Noodzaak van het Onderzoek

De tarieven in de GGZ en FZ zijn momenteel gebaseerd op gegevens van 2017, die weliswaar geïndexeerd zijn maar niet alle veranderingen in de kosten en opbrengsten van zorgaanbieders weerspiegelen. Om deze reden is een nieuw kostenonderzoek noodzakelijk. De NZa is sinds 2022 al in gesprek met vertegenwoordigers van brancheorganisaties om dit proces voor te bereiden.

Verwachtingen en Vereisten voor Zorgaanbieders

Zorgaanbieders dienen hun administratie zodanig in te richten dat de toedeling van kosten aan verschillende settingen en beroepscategorieën mogelijk is. Dit is cruciaal voor het onderzoek en de bepaling van toekomstige tarieven. Deelname aan het kostenonderzoek is verplicht voor geselecteerde zorgaanbieders en conform ‘NR/REG-2313a, artikel 3.1 Algemene registratieverplichting, derde lid’ dienen zij in staat te zijn om de benodigde informatie tijdig aan te leveren.

Uitvraag en Informatieverzoek Procedure

De NZa zal in mei 2024 starten met de gegevensuitvraag, die zal lopen tot september 2024. Geselecteerde instellingen en vrijgevestigde aanbieders ontvangen begin dit jaar een officieel informatieverzoek waarin precies wordt beschreven welke gegevens nodig zijn en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Onderzoeksscope en Werkwijze

Het kostenonderzoek richt zich op het koppelen van informatie over de kosten van zorg aan declaraties, zonder dat deze te herleiden zijn naar individuele cliënten. Ook wordt de toerekening van kosten voor GGZ-prestaties in de Wet langdurige zorg (Wlz) meegenomen, om een volledig beeld te krijgen van de kostenstructuur.

Voordelen en Mogelijkheden voor Deelnemers

Deelname aan het kostenonderzoek biedt zorgaanbieders inzicht in de tarieven die zij kunnen verwachten en hoe deze tot stand zijn gekomen. Daarnaast ontvangen deelnemers een benchmark waarmee zij hun kosten kunnen vergelijken met die van andere zorgaanbieders.

Facilitering van Kostprijscalculaties door AAG

In het kader van het aankomende Kostprijsonderzoek voor de GGZ en FZ, biedt AAG ondersteuning aan zorginstellingen om kostprijzen eenvoudig te berekenen. Met onze jarenlange ervaring, biedt AAG een goede oplossing voor het vaststellen van kostprijzen. De samenwerking met AAG biedt zorgaanbieders niet alleen de mogelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar legt ook de basis voor gedetailleerde kosten- en opbrengstenanalyses, wat cruciaal is voor een gezonde bedrijfsvoering. Inzicht in kostprijzen is essentieel voor de sturing van de organisatie en draagt bij aan een effectief financieel beheer en strategische besluitvorming.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search