Skip to content
Terug naar kennisbank

“Soms moet je – in het belang van de organisatie – ‘nee’ kunnen zeggen”

Als consultant capaciteit, planning en beheer kent Marjoke Dijkema de bezwaren: een adviseur capaciteitsmanagement kost geld, en waar halen we dat vandaan? Het antwoord is eenvoudig: zo’n functionaris verdient zichzelf meestal snel terug. “Vaak zijn er maar een paar verbeteringen nodig. Kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op het budget”, zegt Marjoke. “Een adviseur zorgt voor de zo noodzakelijke doorstroming van cliënten, maar ook voor een eerlijke verdeling van het werk. En vergeet niet dat ook in de ouderenzorg alles met alles te maken heeft. Daarom kijken we samen met alle afdelingen naar een optimale inzet van medewerkers.”

Ze geeft een voorbeeld: “Een patiënt mag na een periode van revalidatie naar huis, maar de thuiszorg is niet op de hoogte van dat heuglijke feit. Dan ontstaat er direct een probleem, en moet de cliënt onnodig lang wachten. En ondertussen wordt een bed bezet gehouden dat beter kan worden ingezet voor een andere cliënt. Een adviseur capaciteitsmanagement kan dergelijke miscommunicatie voorkomen. Eenvoudig door ervoor te zorgen dat de juiste informatie op de goede manier bij alle betrokkenen bekend is, maar ook door processen te optimaliseren en beter te stroomlijnen.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de impact die alle nieuwe ontwikkelingen op de medewerkers hebben, en in te schatten hoeveel inzet nodig is. Als een nieuw softwarepakket wordt aangeschaft, kan dat tijdwinst betekenen, maar het kan ook met zich meebrengen dat er juist meer geregistreerd wordt. En soms ook dat er een ander type medewerker nodig is.”

Gevolgen voor medewerkers

Ze geeft een ander voorbeeld: “Er is een nieuw pand gebouwd of een gebouw is ingrijpend gerenoveerd. Dat kan grote consequenties hebben voor de medewerkers, bijvoorbeeld als de looplijnen veel langer zijn geworden. Er lijkt dan sprake van een HR-probleem, maar in feite is er sprake van een vastgoedprobleem.”

Integraal naar de inzet van medewerkers kijken is daarom erg belangrijk, want elk project heeft gevolgen voor de medewerkers, weet Marjoke. “Veranderingen brengen altijd onzekerheid met zich mee, en je moet goed kunnen inschatten wat de impact van die veranderingen is, bijvoorbeeld op de balans van werk en privé. Als roosters en/of werktijden worden gewijzigd, kan dat voor problemen zorgen bij medewerkers. Die worden niet altijd benoemd en/of begrepen. Daarom is het contact met HR en P&O ook heel belangrijk; zeker in deze tijden van personeelskrapte. Je hebt iedereen nodig.”

Kostenbesparing

“Over kostenbesparing gesproken: veel zorgorganisaties hebben een hoofdvestiging en enkele nevenlocaties. Allemaal in hoge mate zelfstandig. Met allerlei ingesleten patronen, bijvoorbeeld op het gebied van het personeelsbeleid. Vaak zijn er grote verschillen tussen de teams, en dat is ‘zorgtechnisch’ niet erg efficiënt. Een adviseur capaciteitsmanagement kan zorgen voor een optimale inzet van personeel doordat hij/zij met een kritische blik naar de bezetting op de diverse locaties kijkt. Het besef moet vaak nog indalen dat alle medewerkers samen één grote organisatie vormen.

Dat betekent soms ook dat er vérgaand moet worden geprofessionaliseerd. Capaciteitsplanning ‘erbij doen’ en op een Excelblaadje het rooster bijhouden; dat kan echt niet meer. En dan heb ik het nog niet eens over de nieuwe softwaresystemen, de wet- en regelgeving die met grote regelmaat op ons afkomt én de wensen van de medewerkers. Soms moet je ook ‘nee’ kunnen zeggen als een manager iets wil wat niet verstandig is.”

Adviseur in dienst

Natuurlijk is Marjoke graag bereid om organisaties op het goede spoor te zetten, zodat ze hun personeel optimaal kunnen inzetten. “Maar ik adviseer ook altijd om een interne projectleider mee te laten kijken”, zegt ze. “En bij voorkeur neemt de organisatie ook een adviseur capaciteitsmanagement in dienst. Een vertrouwde functionaris die de medewerkers en de werkprocessen kent en weet waar de gevoeligheden liggen. Én iemand die contact heeft met alle afdelingen. Want vergeet niet: een besluit op strategisch niveau kan heel verkeerd uitpakken op personeelsniveau. De consequenties van zo’n beslissing moet je vooraf in beeld hebben om niet met onaangename verrassingen te worden geconfronteerd. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle afdelingen worden meegenomen in de capaciteitsplaning. Dat kost tijd en energie, maar je kunt er mooie resultaten mee bereiken. Ook als het gaat om kostenbesparing!”

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search