Skip to content
Terug naar kennisbank

Sectorale WNT bedragen 2024

Eind november 2023 zijn de sectorale bedragen voor de zorg bekend gemaakt. De nieuwe bedragen staan gepubliceerd in de Staatscourant. De gemiddelde verhoging van de WNT-normbedragen 2024 ten opzichte van 2023 bedraagt 4,5%.

In de zorg geldt een categoriale klasse-indeling I t/m IV die op basis van een puntentelling en jaarlijkse vaststelling van de Raad van Toezicht geldend is. Op de Wet Normering Topinkomens is een verplichte accountantscontrole van toepassing. Daarnaast ben je als zorgorganisatie verplicht de bezoldigde bedragen van bestuurders en toezichthouders openbaar te publiceren voor minimaal een periode van 7 jaar. Dit kan via jouw eigen internetpagina en/of jaarlijks via digiMV.

Voor een juiste vaststelling van de puntentelling en daarmee een juiste indeling in de WNT-klasse, geldt een aantal criteria:

  1. Kennisintensiteit
  2. Aantal taken
  3. Aantal relevante financieringsbronnen
  4. Omvang omzet

(Meer informatie is te vinden op: https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wnt)

Voor de voorzitter Raad van Toezicht geldt een maximum van 15% van het bezoldigde bedrag. Voor overige leden van de Raad van Toezicht ligt dit maximum op 10%. De NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn adviseert een maximale bezoldiging van 12% van het bezoldigingsmaximum voor een voorzitters en 8% van het bezoldigingsmaximum voor leden. Voor de verplichte accountantscontrole op de WNT of er sprake is van een overschrijding op de bezoldigde bedragen, zijn echter de percentages van respectievelijk 15% en 10% van toepassing.

Geen overgangsrecht

Vanaf 1-1-2023 was er al geen overgangsrecht meer van toepassing voor bestuurders waarbij de reguliere bezoldiging boven de WNT-2 norm uitkwam. Uitzonderingen waren alleen nog in specifieke situaties waarbij een deel van de bezoldiging nog toe te wijzen was aan een opbouw in een voorgaand jaar. In de wetgeving van 2024 zijn hierop geen uitzonderingen gemaakt.

Tarieven en bezoldiging bestuurders ad-interim

Voor de bezoldiging van bestuurders zonder dienstbetrekking is de hoogte van de maximale bezoldiging gekoppeld aan de duur van een opdracht. De normbedragen die hierbij van toepassing zijn, moeten niet gelezen worden als maximale bezoldigingsbedragen per maand, maar als maximale bezoldiging voor de totale duur van de opdracht.

Bij iemand die bijvoorbeeld aangesteld wordt voor 12 maanden, geldt een maximale bezoldiging van 6 x €30.800 + 6 x 23.400 = €325.200. De maandelijkse bezoldiging mag gemiddeld €27.100,- bedragen, ondanks het feit dat het facturatiebedrag dan de norm overschrijdt gedurende het tweede halfjaar. Wel dient altijd rekening te worden gehouden met het aantal gewerkte uren en het maximale uurtarief. In jaar twee van de bezoldiging gelden voor bestuurders ad-interim de reguliere bezoldigingsnormen als zijnde in loondienst.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search