Skip to content
Terug naar kennisbank

Scheiden van Wonen en Zorg: wat als volledig zelfstandig thuis niet meer lukt?

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen waarschijnlijk alle zorgaanbieders in Nederland. Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend bij het individu?

De keuze om wonen en zorg te scheiden, heeft als resultaat gehad dat er een verschuiving in ons woon- en zorgstelsel is ontstaan. Passende zorg vindt niet altijd (meer) tussen de eigen muren van de zorgaanbieder plaats. Maar waar dan wel? En hoe dan wel?

Niet voor niets sturen zorgkantoren op een aanbod van VPT: de huisvestingscomponent is dan niet meer opgenomen in het zorgpakket voor langdurige zorg. Tegelijkertijd nutten cliënten de SVW zo veel mogelijk uit, want het verzilveren van een WLZ-indicatie is in veel gevallen niet gunstig voor het huishoudboekje van de zorgvrager zelf. Zorg aan huis dus, maar hoe organiseren we dat ‘thuis’, als volledig zelfstandig thuis niet (meer) lukt?

Uit recente berekeningen wordt duidelijk dat in 2030 minimaal 35.000 extra verpleegzorgplaatsen nodig zijn. Dat staat in schril contrast met de uitspraak van de minister voor langdurige zorg. Zij liet er geen misverstand over bestaan: er komen geen ‘bedden’ bij. De vraag is wie dan nog in aanmerking komt voor een plaats in een verpleeghuis of een andere vorm van intramurale bewoning. Dit vraagstuk beperkt zich tenslotte al heel lang niet meer tot de ouderenzorg. Het overheidsbeleid is hoe dan ook samen te vatten in twee woorden: verdergaande extramuralisering.

De oplossing zit volgens het IZA (Integraal Zorgakkoord) in de juiste zorg op de juiste plek. Zorg is geen eenheidsworst die kan worden gereproduceerd op iedere plek in Nederland en die voor iedereen gelijk is. De uitgangspunten en de toegankelijkheid zijn wél gelijk, maar de uitwerking ervan is persoonsgericht en vraagt om maatwerk. Gezondheid is de focus. En gezondheid is zo veel meer dan de aan- of afwezigheid van een ziekte. Kwaliteit van leven staat voorop. De moderne – meer holistische – visie op de kwaliteit van leven gaat verder dan het leveren van zorg.

Toch lijkt dit soms haaks te staan op de realiteit. We hebben tenslotte te kampen met een toenemend tekort aan professionele én informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers);  onze financiële middelen nemen af en de kosten nemen toe – net als het aantal zorgvragers. Is maatwerk een utopie of de oplossing?

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search