Skip to content
Terug naar kennisbank

Samenhang van integrale samenwerking en integrale dienstverlening

Zorgorganisaties worstelen met de toenemende zorgzwaarte, hogere kosten van zorg, krimpende tarieven en krapte op de arbeidsmarkt. Met name de oplopende personeelstekorten in de zorg kunnen op termijn leiden tot grote problemen voor zorgorganisaties en de continuïteit van zorg- en dienstverlening. Het is daarom het moment voor zorgorganisaties om cruciale keuzes te maken om ook in de toekomst goede zorg- en dienstverlening te kunnen leveren.

AAG beseft als geen ander dat deze problemen niet zomaar op te lossen zijn. Maar wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet. Welzijn en ondersteuning vormen de basis voor de werkzaamheden rondom de zorgvrager als onderdeel van één integraal team waarbij zorg wordt geleverd als een service. Zowel op een afdeling of woongroep als bij de zorgvrager thuis (VPT of MPT). AAG helpt zorgorganisaties bij het inrichten van processen en de organisatorische inrichting volgens onze visie op integrale dienstverlening. Hiermee kunnen zorgorganisaties in ieder geval sturen op hun personeelsformatie en inzet van ZZP’ers.

In vier artikelen gaan wij in op integrale dienstverlening in vier aspecten:

  1. Integrale dienstverlening binnen de muren van een zorglocatie
  2. Integrale dienstverlening in de wijk en bij mensen thuis
  3. Integrale samenwerking tussen partners in de regio
  4. Samenhang van integrale samenwerking en integrale dienstverlening

Integrale dienstverlening organiseren

Daar waar dienstverlening in een intramurale setting vaak in eigen beheer georganiseerd wordt, zal de dienstverlening in de toekomst toch meer een integrale samenwerking moeten zijn. Een integrale samenwerking tussen de verschillende belanghebbende partijen, zoals benoemd in het vorige artikel.

Intramuraal is dit wellicht een beetje een vreemde eend in de bijt, maar zorgorganisaties zullen zich met een verschuiving van intramuraal naar extramuraal steeds meer moeten richten op hun core business: zorg verlenen.

Het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt van met name verzorgend en verpleegkundig personeel een enorme opgave is voor zorgorganisaties, is ‘core business focus’: de enige en echte levensader van een zorgorganisatie. Ondersteunende processen moeten meer in samenwerking met eerdergenoemde partijen georganiseerd of uitbesteed worden.

Samen organiseren

Het in samenwerking organiseren van voorzieningen in een wijk die ook dienst kunnen doen voor een intramurale woon/zorglocatie biedt uitkomst. Enerzijds zijn er genoeg partijen die belang hebben bij het goed organiseren van ondersteunende voorzieningen en anderzijds is het verstandig dat een zorgorganisatie zich gaat focussen op de kernactiviteiten. Een samensmelting van verschillende partijen die de integrale dienstverlening organiseren is het gevolg.

Zelf doen vs. uitbesteden

Ondersteunende medewerkers – die benoemd zijn in één van de voorgaande artikelen – zoals gastvrouwen/-heren of woonondersteuners in een intramurale setting en thuishulpen in een extramurale setting kunnen door professionele schoonmaakpartijen georganiseerd worden. Deze partijen zijn zich momenteel aan het oriënteren op de invulling van de integrale dienstverlening naast hun schoonmaakactiviteiten. Een terechte verschuiving van specialisme naar generalisme. Dit zou een groot gedeelte van de ondersteunende werkzaamheden weg nemen bij een zorgorganisatie.

Het vervolgens uitbesteden van alle beheersmatige taken op het vlak van hulpmiddelen, inkoop- en logistiek zorgt vervolgens voor ontlasting van een interne organisatie. De enige cruciale rol, die van huisbewaker, conciërge of (t)huismeester, kan ingevuld worden met een medewerker die nauw bij het zorgproces betrokken is.

Aansturing en coördinatie

Maar hoe wordt één en ander dan aangestuurd en gecoördineerd? Want als je als zorgorganisatie helemaal geen grip meer hebt op de integrale dienstverlening, wordt het moeilijk om bewoners te voorzien in goede ondersteuning naast zorgverlening. Bij AAG geloven wij in eindverantwoordelijkheid beleggen bij een community-manager. Iemand die in dienst is bij een zorgorganisatie en de verbinder is tussen de verschillende samenwerkende partijen, wijkbewoners en ondernemers. Iemand die verantwoordelijk is voor de zorg en de integrale dienstverlening en regie voert op de uitbestede diensten.

Deze zogenaamde community-manager heeft geen zorgachtergrond. Sterker nog: wij geloven dat één van de kerncompetenties ‘hostmanship’ of ‘gastvrijheid’ is. Zorgmedewerkers weten namelijk uitstekend hoe zij goede zorg moeten verlenen en hebben daar geen leidinggevende voor nodig.

De kerntaak van de community-manager is dan ook de verbindingen tussen de verschillende samenwerkende partijen faciliteren aan de hand van de vraag en behoefte van de bewoners, of dit nu intramuraal of extramuraal is.

Centrale ondersteuning

Als de integrale dienstverlening zowel intra- als extramuraal goed georganiseerd en ingericht is, is een rechtvaardige vraag wat een zorgorganisatie dan nog centraal aan ondersteuning nodig heeft. Deze is moeilijk te beantwoorden, maar de verwachting is dat deze overhead ook verkleind kan worden op wat interne expertise na. Deze zal zich echter voornamelijk toespitsen op inkoop- en contractmanagement en vastgoed en facilitaire ondersteuning. Dit naast andere ondersteunende afdelingen zoals HR, payroll en administratie, waarbij je je kunt afvragen of je dit ook in eigen beheer moet houden aangezien het primaire proces ook fluïde georganiseerd is.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search