Skip to content
Terug naar kennisbank

RVU-subsidie vanaf 1 september

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods eerder moeten kunnen pensioneren als het werk niet langer is vol te houden.

Daarna zijn er soepelere fiscale regels ingevoerd voor RVU’s: de zogenoemde RVU-heffing van 52% is tijdelijk niet van toepassing voor regelingen waarbij werknemers maximaal drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken en de werkgever een uitkering geeft van maximaal € 24.444 per jaar (bedrag 2023). Om een gedeelte van die RVU-kosten te dekken, is voor de jaren 2021-2025 de subsidie van de MDIEU (artikel) geïntroduceerd. Daarnaast biedt de MDIEU subsidie voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de subsidie:

  • Vanaf 1 september 2023 tot en met 30 november 2023 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren en RVU’s (voor die RVU’s gelden specifieke eisen). In 2024 zal er nog een aanvraagtijdvak worden geopend.
  • Het aangevraagde subsidiebedrag moet minimaal € 75.000 zijn.
  • De bedrijfsanalyse is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. In de bedrijfsanalyse worden knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart gebracht. De bedrijfsanalyse kan zelf uitgevoerd worden of door een externe adviseur. Voor deze analyse krijgt de werkgever een vast subsidievoorschot van € 5.000.
  • Bij de subsidieaanvraag hoort ook een activiteitenplan. Het activiteitenplan bestaat uit activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van de werkenden bij de werkgever vergroten. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd om bepaalde groepen oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de zogenaamde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid moeten wel ten minste 25% van de subsidieaanvraag beslaan; alleen een RVU-subsidie is géén optie.
  • Voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid krijgen bedrijven 50% subsidie, van RVU-activiteiten wordt 25% vergoed. Het overige bedrag investeert de werkgever dus zelf.
  • De projectperiode voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen.

Voor het subsidiebedrag is een voorschot mogelijk (naast het voorschot voor de bedrijfsanalyse). In principe gaat het om 20%, maar met een goede onderbouwing wil het ministerie van SZW ook 40% voorschieten. Bij projecten van langer dan 12 maanden (waarbij een voortgangsverslag vereist is) kan de werkgever verzoeken om een tussentijds voorschot van maximaal 80%. Na afloop volgt een aanvraag voor de definitieve subsidie en moet de werkgever inzicht geven in de werkelijke kosten.

Het totale subsidieplafond bedraagt € 7,5 miljoen voor aanvragen tot € 300.000 en € 75 miljoen voor aanvragen van € 300.000 en hoger. Bij de verdeling van het subsidiegeld is het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ van toepassing. Een werkgever sluit aan in de rij vanaf het moment dat hij een volledige aanvraag heeft ingediend. Moet hij nog aanvullende informatie aanleveren, dan belandt hij dus verderop in de lijst. Binnen 13 weken hoort de werkgever of hij de subsidie krijgt.

Meer informatie vind je hier.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search